Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Studentkulturhuset i Bergen AS

Forretningsadresse: Olav Kyrres gate 49
5015 BERGEN
Postadresse: PB 1822 Håkonsgaten
5828 BERGEN
Tlf. 55589910
Fax 55589911
Epost kvast@kvarteret.no
Etablert 23-01-1995
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å forvalte Olav Kyrresgate 49 til bruk som studentkulturhus i Bergen. Hovedformålet er å arbeide for å tilrettelegge og styrke et bredt og omfattende, selvorganisert sosialt og kulturelt tilbud til studenter i Bergen.


Daglig leder: Ane Sandvik Arnestad

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Ane Sandvik Arnestad Styreleder
Magnus Wethal Styremedlem
Julie Strand Klausen Styremedlem
Ørjan Vågstøl Styremedlem
Torunn Valen Styremedlem
Marita Monsen Varamedlem
Michel Kwiatkowski Torshaug Varamedlem
Kjartan Gjerde Varamedlem
Sven-Egil Bøe VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 33,33 % 1 35 000 35 000 0
Studentsamskipnaden i Bergen 33,33 % 1 35 000 35 000 0
Det akedemiske kvarter 33,33 % 1 35 000 35 000 0
Akjsebeholdning: 3 Pålydende: 35 000 Aksjekapital: 105 000


Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2012
2011
2010
Resultatregnskap
Driftsinntekter
14434
13349
14151
12556
10079
13353
Driftsresultat
697
-756
-71
500
-606
497
Resultat etter skatt
551
-517
22
450
-338
595
Balanseregnskap
Sum egenkapital
7687
7136
7653
3604
3154
3057
Sum egenkapital og gjeld
9107
8528
10042
80246
7839
8327
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
-
-
7
7
7
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
-
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
4594
5828
8147
14302
Driftsresultat
-393
-580
-1693
-324
Resultat etter skatt
-257
-329
-449
-324
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2462
2720
2935
3325
Sum egenkapital og gjeld
7455
7096
7405
8210
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
7
7
14
-
Årlige statstilskudd
-
0
0
-


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016
Egenkapitalandel 84,4% 83,7% 76,2%
Egenkapitalrentabilitet 7,2% -7,2% 0,3%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 3 år 0,1%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Revisorberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Styrets årsberetning (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
25-06-2020 Generalforsamling Levert Levert
03-06-2019 Generalforsamling Levert Levert
15-06-2018 Generalforsamling Levert Levert
06-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
18-05-2016 Generalforsamling Levert Levert
26-05-2015 Generalforsamling Levert Levert
06-06-2014 Generalforsamling Levert Levert
30-05-2013 Generalforsamling Levert Levert
01-06-2012 Generalforsamling Levert Levert
01-06-2011 Generalforsamling Levert Levert
10-06-2010 Generalforsamling Levert Levert
12-02-2010 Generalforsamling Ikke levert Levert
04-06-2009 Generalforsamling Levert Levert
22-05-2008 Generalforsamling Ikke levert Levert
10-05-2007 Generalforsamling Ikke levert Levert