Selskapsdatabase

NSD © 2017

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

DRIV inkubator AS

Forretningsadresse: Grønland 58
3045 Drammen
Tlf. +47-934 34 424
Fax
Hjemmeside http://www.drivinkubator.no/Startsiden.aspx
Epost hege@drivinkubator.no
Om selskapet:
Beskrivelse

Driv Inkubator tilbyr gründere i startfasen hjelp til å bygge opp egen bedrift.

Du som gründer er ansvarlig for prosjektet og bedriften din. Driv deltar som strategisk eier med kompetanse, nettverk
og kapital. Driv samarbeider med etablerersentre, Innovasjon Norge, næringshager og andre innovasjonsmiljøer
for å gi din idé best mulig vekstgrunnlag.

Driv Inkubator jakter på nyskapende ideer. Det kan være et nytt produkt, teknologi, metode, prosess eller tjeneste.
Din idé kan være aktuell for oss uavhengig av bransje. Driv har særlig fokus på nyskaping innen helse og teknologi.
Daglig leder : Hege Eiklid
Styreleder : Kåre Sandvik
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Papirbredden Innovasjon AS ∞ % 195 0 206 700 11 700
Teknologisk institutt ∞ % 50 0 53 000 3 000
Akjsebeholdning:0 Pålydende:0 Aksjekapital:0


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
1002
2029
1337
1758
670
Driftsresultat
-182
-88
23
-5
87
Resultat etter skatt
-169
-87
12
-1
68
Balanseregnskap
Sum egenkapital
351
519
606
594
598
Sum egenkapital og gjeld
924
1200
1380
1122
1322
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
-
0
0


Regnskapsnøkkeltall
2012
Egenkapitalandel 38,0%
Egenkapitalrentabilitet -48,1%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år -48,1%


Se leverte dokumenter