Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Leiv Eiriksson Nyskaping AS

Forretningsadresse: Havnegaten 9, Pirsenteret
7462 Trondheim
Postadresse: Postboks 1262 Pirsenteret
7462 Trondheim
Tlf. 73 54 51 00
Fax
Hjemmeside http://www.len.no/
Epost firmapost@len.no
Etablert 03-09-2002
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å bidra til verdiskaping og virksomhetsutvikling ved nyskaping i næringslivet med utgangspunkt i FoU-muljøer, eksisterende næringsliv og offentlig vare/tjenesteproduksjon, og nye planlagte initiativ for ny næringsutvikling. Selskapet skal arbeide for å bidra i et nettverk av eiere, kompetansemiljøer, næringsliv, kapitaltilbydere og myndigheter.
Beskrivelse

Selskapet Leiv Eiriksson AS (org.nr 984 777 779) ble 25.06.2007 innfusjonert i selskapet Leiv Eiriksson Nyskaping AS (984 829 906).Daglig leder: Jan Erik Foss

Styremedlemmer

Navn Funksjon
John Raaum Styreleder
Gerd Janne Kristoffersen Styremedlem
Reidar Stokke Styremedlem
Terje Samdal StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 2,67 % 40 000 9 680 40 000 0
Akjsebeholdning: 1 499 999 Pålydende: 0,24 Aksjekapital: 362 999,76


Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
8506
16583
19536
18222
21502
20740
Driftsresultat
-12473
239
-2175
-4208
-125
1111
Resultat etter skatt
-19369
441
183
-2062
1552
-7883
Balanseregnskap
Sum egenkapital
17680
37049
37673
37673
39735
38183
Sum egenkapital og gjeld
21568
39970
42429
42635
47639
46138
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
10
10
10
10
10
9
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
26428
21032
23561
21650
17312
16722
Driftsresultat
2673
124
775
1112
-915
211
Resultat etter skatt
1831
712
2064
-2034
2091
540
Balanseregnskap
Sum egenkapital
46066
44235
43523
41734
41268
32858
Sum egenkapital og gjeld
53021
52004
50034
46978
47929
35799
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
10
11
14
12
12
12
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 82,0% 92,7% 88,8% 88,4%
Egenkapitalrentabilitet -109,6% 1,2% 0,5% -5,5%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -28,3%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Revisorberetning (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Styrets årsberetning (PDF)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
06-12-2018 Generalforsamling Levert Ikke levert
22-06-2018 Generalforsamling Levert Levert
01-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
13-05-2016 Generalforsamling Levert Levert
04-06-2015 Generalforsamling Levert Levert
29-09-2014 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
13-06-2014 Generalforsamling Levert Levert
12-06-2013 Generalforsamling Levert Levert
05-06-2012 Generalforsamling Levert Levert
16-06-2011 Generalforsamling Levert Levert
16-06-2010 Generalforsamling Levert Levert
15-06-2010 Generalforsamling Levert Levert
16-06-2009 Generalforsamling Levert Levert
13-06-2008 Generalforsamling Ikke levert Levert