Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Bioprotein AS

Forretningsadresse: Professor Olav Hanssens vei 15
4021 STAVANGER
Postadresse: Postboks 8046
4068 STAVANGER
Tlf. 51875000
Fax 51875200
Epost ajo@iris.no
Etablert 26-01-2007
Om selskapet:
Mål The aim of the company is to develop new value added products by processing of M. capsulatus single cell protein from large scale fermentation using natural gas.
Beskrivelse

Selskapet skal utvikle og kommersialisere gassbasert fermenteringsteknologi for produksjon av bioproteinderivater og av høyverdiprodukter basert på rekombinant teknologi. Daglig leder : Arild Johannessen
Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen � % 0 0 0 0
Akjsebeholdning:0 Pålydende:0 Aksjekapital:0


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
1000
1096
3747
6000
6197
6425
Driftsresultat
-919
-618
147
282
-31
973
Resultat etter skatt
-7364
4302
-1296
-590
-147
1038
Balanseregnskap
Sum egenkapital
330
6195
1892
3189
2280
2427
Sum egenkapital og gjeld
720
6629
4216
6643
5972
5934
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
0
0
0
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
2981
Driftsresultat
413
Resultat etter skatt
424
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1389
Sum egenkapital og gjeld
4747
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0


Regnskapsnøkkeltall
2013
Egenkapitalandel 45,8%
Egenkapitalrentabilitet -2 231,5%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år -2 231,5%


Se leverte dokumenter