Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Møreforsking AS

Forretningsadresse: Borgundveien 340
6009 Ålesund
Postadresse: Postboks 5075 Larsgården
6021 Ålesund
Tlf. 70111600
Fax 70111601
Hjemmeside http://www.moreforsk.no
Epost moreforsking@moreforsk.no
Etablert 08-06-2007
Om selskapet:
Mål Forskings- og utviklingsarbeid, utgreiingar og rådgivande verksemd for næringsliv, offentleg forvaltning, organisasjonar og andre, samt delta i andre aktivitetar som står i naturleg samanheng med dette - herunder ha eigarskap i andre selskap.


Daglig leder: Agnes Christine Gundersen

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Bjørnar Kleiven Nestleder
Stein Berg Oshaug Styreleder
Harald Martin Hjelle Styremedlem
Frank Sve Styremedlem
Birgitte Paulsen Torset Styremedlem
Gunhild Ring Olsen Styremedlem
Wenche Emblem Larssen Styremedlem
Charles Tøsse Varamedlem
Ann-Kristin Tveten Varamedlem
Eivind Tveter Varamedlem
Ann Helen Hellevik VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 18 % 180 90 000 100 000 10 000
Høgskolen i Volda 18 % 180 90 000 100 000 10 000
Møre og Romsdal fylkeskommune 36 % 360 180 000 200 000 20 000
Høgskolen i Molde 18 % 180 90 000 100 000 10 000
Møreforsking - Forskingsstiftelsen for Møre og Romsdal 10 % 100 50 000 0 -50 000
Akjsebeholdning: 1 000 Pålydende: 500 Aksjekapital: 500 000


Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5400
36400
30192
33521
31499
32145
Driftsresultat
219
3391
-2836
-1885
-2581
654
Resultat etter skatt
-1001
2574
-1979
-1286
-1705
741
Balanseregnskap
Sum egenkapital
10410
11411
8836
10815
12102
13807
Sum egenkapital og gjeld
14548
16249
33452
35617
40420
41964
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
2
22
28
27
27
30
Årlige statstilskudd
123
5087
4791
4498
4216
3937
Statlige tilskudd
1213
9854
762
5805
3095
4416
Oppdrag fra statlig virksomhet
0
16826
21516
23195
16938
11493
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
31652
31932
28815
54
Driftsresultat
-872
-1421
-32
0
Resultat etter skatt
-360
-689
654
341
Balanseregnskap
Sum egenkapital
13065
13425
14115
14140
Sum egenkapital og gjeld
40270
40893
40830
25886
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
29
34
26
0
Årlige statstilskudd
2153
1478
1322
-
Statlige tilskudd
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
13350
11000
8081
-


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014
Egenkapitalandel 71,6% 70,2% 26,4%
Egenkapitalrentabilitet -9,6% 22,6% -22,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 3 år -3,2%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Revisorberetning (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Styrets årsberetning (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
31-05-2018 Generalforsamling Levert Levert
14-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
28-06-2016 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
19-05-2016 Generalforsamling Levert Levert
20-05-2015 Generalforsamling Levert Levert
03-06-2014 Generalforsamling Levert Levert
29-05-2013 Generalforsamling Levert Levert
08-05-2012 Generalforsamling Levert Levert
26-05-2011 Generalforsamling Levert Levert
18-05-2010 Generalforsamling Levert Levert
26-06-2009 Generalforsamling Levert Levert
19-05-2008 Generalforsamling Levert Levert
11-12-2007 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert