Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Høgskolesenteret i Kristiansund AS

Forretningsadresse: Industriveien 18
6517 Kristiansund N
Tlf. 71214063
Fax
Epost post@hiksu.no
Etablert 02-03-2007


Daglig leder: Jøran Gården

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Bengt Endreseth Nestleder
Kathrine Gjestad Styreleder
Synøve Stokke Styremedlem
Gerd Marit Langøy Styremedlem
Rolf Einar Sæter Styremedlem
Monika Eeg Styremedlem
Finn Backer Varamedlem
Bente Weiseth Frantzen Varamedlem
Lars Georg Backer Varamedlem
Astri Sjåvik Varamedlem
Rune Opstad Varamedlem
Ellen Engdahl VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Høgskolen i Molde 27,27 % 30 30 000 33 000 3 000
Møre og Romsdal fylkeskommune 18,18 % 20 20 000 22 000 2 000
Kristiansund kommune 18,18 % 20 20 000 22 000 2 000
Kristiansund og Omegn Vekst AS 18,18 % 20 20 000 22 000 2 000
Nordmøre Næringsråd 18,18 % 20 20 000 22 000 2 000
Akjsebeholdning: 110 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 110 000


Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
10670
6584
5417
4896
4659
4448
Driftsresultat
4430
796
821
-118
-217
-59
Resultat etter skatt
4433
797
820
-123
-216
-58
Balanseregnskap
Sum egenkapital
6780
2347
1550
730
854
1070
Sum egenkapital og gjeld
7405
2985
2099
1610
2450
2052
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
1
1
1
Statlige tilskudd
8242
3000
3000
-
-
-
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
4386
4211
3996
1730
Driftsresultat
380
252
363
8
Resultat etter skatt
382
253
371
11
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1128
746
492
121
Sum egenkapital og gjeld
2011
2796
1237
1303
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
1
Statlige tilskudd
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015
Egenkapitalandel 91,6% 78,6%
Egenkapitalrentabilitet 65,4% 34,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år 49,7%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
05-04-2019 Generalforsamling Levert Levert
05-04-2019 Generalforsamling Levert Levert
20-04-2018 Generalforsamling Levert Levert
24-05-2017 Generalforsamling Levert Levert
01-05-2016 Generalforsamling Levert Levert
18-05-2015 Generalforsamling Levert Levert
08-05-2014 Generalforsamling Levert Levert
11-04-2013 Generalforsamling Levert Levert
09-05-2012 Generalforsamling Levert Levert
09-05-2011 Generalforsamling Levert Levert
15-04-2010 Generalforsamling Levert Levert
30-04-2009 Generalforsamling Levert Levert
20-02-2008 Generalforsamling Ikke levert Levert