Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

ABM-media AS

Forretningsadresse: OsloMet - storbyuniversitetet v/Lars Egeland
0130 Oslo
Postadresse: postboks 4 St Olavs plass
0130 Oslo
Tlf. 67235110
Fax
Epost lars.egeland@oslomet.no
Etablert 08-11-2006
Om selskapet:
Beskrivelse ABM-Media AS har som formål å utgi frie og uavhengige fagblader for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltene. Publikasjonene skal bidra til å synliggjøre ABM-sektorene i norsk samfunnsliv og i den offentlige debatt og skal ha vekt på kunnskaps- og forskningsformidling. Selskapet har som målsetning og ambisjon å sette dagsorden for og belyse alle sider ved sektorene og ha som en viktig oppgave å initiere til nyutvikling, herunder utvikle digitale publiseringsformer for hele ABM-feltet i samarbeid med ulike organ og organisasjoner innen fagfeltet. I første fase er hovedoppgaven for selskapet å videreføre utgivelsen av fagbladene Bok og bibliotek og Museumsnytt. Utgiver tar mål av seg til å også etablere publikasjoner som dekker arkivfeltet på linje med museer og bibliotek. ABM-Media AS skal ha som intensjon å etablere publiseringskanaler for arkiv, bibliotek og museumsområdene som er godkjent i UH-sektorens finansieringssystem.


Daglig leder: Lars Egeland

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Heidi Meen Nestleder
Bård Frydenlund Styreleder
Birgitte Kjos-Fonn Styremedlem
Nina Granlund Sæther Styremedlem
Nils Pharo Styremedlem
Lars Emil Hansen VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
OsloMet – storbyuniversitetet 45 % 180 180 000 180 000 0
Norges museumsforbund 45 % 180 180 000 1 000 0
Landslaget for lokal- og privatarkiv 10 % 40 40 000 40 000 0
Akjsebeholdning: 400 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 400 000


Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
3934
4033
3906
3828
3836
3577
Driftsresultat
171
357
-115
-195
170
-71
Resultat etter skatt
186
366
-107
-182
205
-25
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2505
2318
1952
2058
2240
2035
Sum egenkapital og gjeld
4507
4629
3981
4037
4231
4169
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
2
2
2
2
2
2
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
3731
3550
3430
3496
3403
3143
Driftsresultat
199
-180
74
256
312
266
Resultat etter skatt
239
-130
131
274
320
313
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2060
1821
1951
1820
1546
1226
Sum egenkapital og gjeld
2490
2293
2371
2114
1934
1600
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
2
2
2
2
2
2
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
3205
Driftsresultat
495
Resultat etter skatt
370
Balanseregnskap
Sum egenkapital
771
Sum egenkapital og gjeld
1362
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
2


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 55,6% 50,1% 49,0% 51,0% 52,9%
Egenkapitalrentabilitet 7,4% 15,8% -5,5% -8,8% 9,2%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 5 år 3,6%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Revisorberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Styrets årsberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
08-06-2020 Generalforsamling Levert Levert
07-06-2019 Generalforsamling Levert Levert
14-04-2018 Generalforsamling Levert Levert
04-12-2017 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
08-05-2017 Generalforsamling Levert Levert
02-05-2016 Generalforsamling Levert Levert
04-05-2015 Generalforsamling Levert Levert
07-04-2014 Generalforsamling Levert Levert
28-11-2013 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
06-05-2013 Generalforsamling Levert Levert
27-03-2012 Generalforsamling Levert Levert
14-04-2011 Generalforsamling Levert Levert
07-04-2010 Generalforsamling Levert Levert
30-03-2009 Generalforsamling Levert Levert
04-06-2008 Generalforsamling Levert Levert