Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Trøndelag Forskning og utvikling AS

Forretningsadresse: Kongensgt. 42
7713 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2501
7729 Steinkjer
Tlf. 74134660
Fax 74134661
Hjemmeside http://www.tfou.no/
Etablert 17-10-2005
Om selskapet:
Mål Utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap i samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale kompetansemiljø. Selskapet skal ha fokus på aktiviteter til beste for regionens næringsliv, innbyggere og offentlig forvaltning, og med særlig ansvar for aktiviteter i Trøndelag.


Daglig leder: Øyvind Skogvold

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Kirsten Indgjerd Værdal Styreleder
Pål Andreas Pedersen Styremedlem
Vegar Rangul Styremedlem
Inge Bartnes Styremedlem
Sverre Konrad Nilsen Styremedlem
Linn Renee Naper Styremedlem
Marit Måøy Holm Styremedlem
Roald Lysø VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Nord universitet 48,1 % 2 400 2 400 000 2 400 000 0
Akjsebeholdning: 4 990 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 4 990 000


Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
16481
19315
19297
22347
24277
20667
Driftsresultat
-1739
44
-2121
-302
678
-327
Resultat etter skatt
-1715
165
-2108
-169
762
-109
Balanseregnskap
Sum egenkapital
5025
6740
6574
8683
9129
8367
Sum egenkapital og gjeld
10993
11477
14024
13956
18366
17802
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
19
19
19
-
21
-
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
19370
20320
18834
16131
12982
11951
Driftsresultat
1689
1820
1510
596
-315
-899
Resultat etter skatt
1347
1378
1232
612
-210
-875
Balanseregnskap
Sum egenkapital
8476
7129
5750
4518
3905
4115
Sum egenkapital og gjeld
17791
16960
8322
10631
8271
8001
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
18
-
-
22
19
20
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
-
Driftsresultat
-
Resultat etter skatt
-
Balanseregnskap
Sum egenkapital
100
Sum egenkapital og gjeld
110
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 45,7% 58,7% 46,9% 62,2%
Egenkapitalrentabilitet -34,1% 2,4% -32,1% -1,9%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -16,4%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2009
2008
2007
2006
Revisorberetning (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Styrets årsberetning (PDF)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
06-06-2018 Generalforsamling Levert Levert
06-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
04-05-2016 Generalforsamling Levert Levert
06-05-2015 Generalforsamling Levert Levert
23-04-2014 Generalforsamling Levert Levert
02-05-2013 Generalforsamling Levert Levert
04-05-2011 Generalforsamling Levert Levert
18-05-2010 Generalforsamling Levert Levert
30-04-2009 Generalforsamling Levert Levert
02-10-2008 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
29-03-2008 Generalforsamling Levert Levert