Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Bergen Vitensenter AS

Forretningsadresse: Thormøhlesgt. 51
5006 BERGEN
Tlf. 55 59 45 00
Fax 55 59 45 01
Hjemmeside http://www.vilvite.no
Epost post@vilvite.no
Etablert 01-09-2005
Om selskapet:
Mål Bergen Vitensenter AS sitt formål er å utvikle og drive et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap, matematikk og humanoria spesielt rettet mot barn og unge, samt annen virksomhet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i samarbeid med andre selskaper og foretak med lignende virksomhet. Vitensenteret skal ha som mål å bygge opp et senter som har internasjonal standard. Dette skal til en hver tid være et ledende vitensenter innenfor sine områder lokalt, regionalt og nasjonalt. Selskapet har ikke som formål å gi økonomisk utbytte til aksjonærene.


Daglig leder : Lars Leegaard Marøy
Styreleder : Roald Onarheim
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 19 % 450 450 000 451 080 1 080
Høgskulen på Vestlandet 19 % 450 450 000 450 000 0
Bergen Børsfond 8,45 % 200 200 000 0 0
Jacobs Douwe Egberts Norge AS 4,22 % 100 100 000 0 0
Bergen Næringsråd 0,76 % 18 18 000 19 440 1 080
Bergen kommune 29,56 % 700 700 000 700 000 0
Hordaland fylkeskommune 19 % 450 450 000 450 000 0
Akjsebeholdning:2 368 Pålydende:1 000 Aksjekapital:2 368 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
46194
41941
44192
48962
18312
18765
Driftsresultat
70
-5729
14854
295
-8992
297
Resultat etter skatt
338
-5194
15260
421
-8587
908
Balanseregnskap
Sum egenkapital
13653
13316
18510
3250
2829
11414
Sum egenkapital og gjeld
21603
31341
27873
30297
30918
27372
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
36
34
35
36
33
34
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
-
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
44989
49269
44094
44349
40370
45336
Driftsresultat
1502
408
460
574
-2640
1274
Resultat etter skatt
1819
210
284
314
-2843
1331
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2306
487
277
-2275
-2589
254
Sum egenkapital og gjeld
29156
30811
32411
34461
36552
45438
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
31
27
30
54
22
-
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
0
-
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
15562
-
Driftsresultat
-1210
-123
Resultat etter skatt
-1177
-123
Balanseregnskap
Sum egenkapital
-1077
-23
Sum egenkapital og gjeld
9350
106
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
9
0
Årlige statstilskudd
0
-


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 63,2% 42,5% 66,4% 10,7%
Egenkapitalrentabilitet 2,5% -39,0% 82,4% 13,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 14,7%


Se leverte dokumenter