Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Bergen Vitensenter AS

Forretningsadresse: Thormøhlesgt. 51
5006 BERGEN
Tlf. 55 59 45 00
Fax 55 59 45 01
Hjemmeside http://www.vilvite.no
Epost post@vilvite.no
Etablert 01-09-2005
Om selskapet:
Mål Bergen Vitensenter AS sitt formål er å utvikle og drive et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap, matematikk og humanoria spesielt rettet mot barn og unge, samt annen virksomhet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i samarbeid med andre selskaper og foretak med lignende virksomhet. Vitensenteret skal ha som mål å bygge opp et senter som har internasjonal standard. Dette skal til en hver tid være et ledende vitensenter innenfor sine områder lokalt, regionalt og nasjonalt. Selskapet har ikke som formål å gi økonomisk utbytte til aksjonærene.


Daglig leder : Lars Leegaard Marøy
Styreleder : Roald Onarheim
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 19 % 450 450 000 451 080 1 080
Høgskulen på Vestlandet 19 % 450 450 000 450 000 0
Bergen Børsfond 8,45 % 200 200 000 0 0
Kaffehuset Friele AS 4,22 % 100 100 000 0 0
Bergen Næringsråd 0,76 % 18 18 000 19 440 1 080
Bergen kommune 29,56 % 700 700 000 700 000 0
Hordaland fylkeskommune 19 % 450 450 000 450 000 0
Akjsebeholdning:2 368 Pålydende:1 000 Aksjekapital:2 368 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
41941
44192
48962
18312
18765
44989
Driftsresultat
-5729
14854
295
-8992
297
1502
Resultat etter skatt
-5194
15260
421
-8587
908
1819
Balanseregnskap
Sum egenkapital
13316
18510
3250
2829
11414
2306
Sum egenkapital og gjeld
31341
27873
30297
30918
27372
29156
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
34
35
36
33
34
31
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
-
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
49269
44094
44349
40370
45336
15562
Driftsresultat
408
460
574
-2640
1274
-1210
Resultat etter skatt
210
284
314
-2843
1331
-1177
Balanseregnskap
Sum egenkapital
487
277
-2275
-2589
254
-1077
Sum egenkapital og gjeld
30811
32411
34461
36552
45438
9350
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
27
30
54
22
-
9
Årlige statstilskudd
-
-
-
0
-
0
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
-
Driftsresultat
-123
Resultat etter skatt
-123
Balanseregnskap
Sum egenkapital
-23
Sum egenkapital og gjeld
106
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
Årlige statstilskudd
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 42,5% 66,4% 10,7% 9,2%
Egenkapitalrentabilitet -39,0% 82,4% 13,0% -303,5%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -61,8%


Se leverte dokumenter