Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Studiesenteret Finnsnes AS

Forretningsadresse: Bernhard Lunds vei 4
9300 FINNSNES
Postadresse: Postboks 456
9305 FINNSNES
Tlf. 77 84 02 50
Fax 77 84 03 11
Hjemmeside http://www.stud-fin.no/
Epost post@stud-fin.no
Etablert 07-03-2005
Om selskapet:
Mål For å fremme en positiv faglig og administrativ utvikling ved all høyere utdanning i Midt-Troms-regionen skal selskapet: - arbeide for å etablere og utvikle regionale høgskoletilbud - ivareta funksjoner i forbindelse med driften av regionale høgskoletilbud - igangsette og utvikle prosjekter som har tilknytning til fagområder ved høgskoletilbudene i regionen, og som kan være av betydning for denne undervisningen - arbeide aktivt for å styrke kontakten og sampillet mellom høyere utdanningsinstitusjoner, videregående skole, næringsliv og offentlig forvaltning - bidra aktivt for utvikling av et miljø for forskning og utvikling (FoU)


Daglig leder : Vidar Gunnberg
Styreleder : Arnfinn Andersen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 1,63 % 5 5 000 6 909 1 909
Målselv kommune 1,63 % 5 5 000 1 000 0
Norut Northern Research Institute AS 1,63 % 5 5 000 1 000 0
Troms fylkeskommune 1,63 % 5 5 000 1 000 0
Lenvik kommune 82,03 % 251 251 000 1 000 0
Bardu kommune 1,63 % 5 5 000 1 000 0
Akjsebeholdning:306 Pålydende:1 000 Aksjekapital:306 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
9705
9397
8099
7996
6463
5023
Driftsresultat
410
-224
-41
-445
-248
-184
Resultat etter skatt
403
-218
-52
-415
-177
-132
Balanseregnskap
Sum egenkapital
669
266
484
536
951
1129
Sum egenkapital og gjeld
1772
1966
1841
1669
1598
1917
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
6
-
4
4
4
5
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
4746
6135
4754
4444
4461
4055
Driftsresultat
301
259
-104
-132
-133
45
Resultat etter skatt
347
302
-9
-81
-124
43
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1261
914
613
622
702
349
Sum egenkapital og gjeld
1632
2219
1993
1206
1247
931
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
6
6
-
6
-
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 37,8% 13,5% 26,3% 32,1%
Egenkapitalrentabilitet 60,2% -82,0% -10,7% -77,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -27,5%


Se leverte dokumenter