Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

TTO Nord AS

Forretningsadresse: Forskningsparken i Tromsø
9291 TROMSØ
Postadresse: Postboks 6434
9294 TROMSØ
Tlf. 77 62 94 00
Fax 77 62 94 02
Hjemmeside http://www.ttonord.no
Epost webmaster@ttonord.no
Etablert 21-03-1996
Om selskapet:
Mål Selskapets virksomhet er å bidra til kommersialisering av forskningsresultater, herunder utføre tjenester tilknyttet medisinsk forskning. Selskapet skal videre forvalte fond til bruk i forskning og faglig utvikling. Selskapets nærmere virksomhet og arbeidsoppgaver skal fastsettes i en felles instruks fra Univeristetet i Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge og NORUT Gruppen AS.
Beskrivelse TTO Nord AS skal drive aktivt søk i eierinstitusjonenes forskningsmiljøer etter ideer
og oppfinnelser som har et kommersielt potensiale.

TTO Nord AS vil i tillegg drive innovasjonsrettet informasjonsvirksomhet rettet mot
studenter og ansatte.

TTO Nord AS administrerer kliniske studier for farmasøytisk industri.


Daglig leder : Wenche Karin Storhaug Poppe
Styreleder : Curtis Rice
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 24,78 % 28 280 000 280 000 0
Norut Northern Research Institute AS 24,78 % 28 280 000 280 000 0
Fondet ved Universitetet i Tromsø 8,85 % 10 100 000 100 000 0
Akjsebeholdning:113 Pålydende:10 000 Aksjekapital:1 130 000


Se leverte dokumenter