Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Kjeller Innovasjon AS

Forretningsadresse: Gunnar Randers vei 24
2007 KJELLER
Postadresse: Postboks 102
2027 KJELLER
Tlf. 64 84 43 00
Fax 64 84 43 01
Hjemmeside http://www.campuskjeller.no
Epost post@kjellerinnovasjon
Etablert 08-02-1995
Om selskapet:
Mål Fremme nærings-. FoU- og utdanningsaktiviteter med utgangspunkt i den kompetanse og de ressurser som ligger i Kjeller-miljøet. Selskapet kan delta i andre foretak kun når dette bidrar til å fremme selskapets formål.


Daglig leder: Terje Landsgård

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Nils Morten Huseby Styreleder
Hanne Marit Bjørk Styremedlem
Pål Midtlien Danielsen Styremedlem
Siri Røsberg Styremedlem
Mette Rønning Styremedlem
Kari Nygaard Varamedlem
Silje Aspholm Hole Varamedlem
Ann-Kristin Hageløkken Varamedlem
Marit Johanne Paulsen VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
OsloMet – storbyuniversitetet 0,15 % 1 000 14 500 61 000 0
Akjsebeholdning: 655 603 Pålydende: 14,5 Aksjekapital: 9 506 243,5


Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
38596
39436
56345
51443
43369
33630
Driftsresultat
-87
1895
-4571
-8265
-1166
-329
Resultat etter skatt
1686
5768
-6045
-10536
6321
1423
Balanseregnskap
Sum egenkapital
47729
46043
35774
41820
52355
46034
Sum egenkapital og gjeld
81929
82624
74841
73304
74121
57190
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
10
-
22
24
14
14
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
36790
34743
37614
26796
17291
20260
Driftsresultat
1310
805
2014
-279
-206
79
Resultat etter skatt
1407
3937
4581
45
998
-2211
Balanseregnskap
Sum egenkapital
44610
43203
39380
34799
34754
33971
Sum egenkapital og gjeld
58316
55845
52498
44184
40337
44235
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
13
12
12
9
-
10
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Resultatregnskap
Driftsinntekter
21967
18141
13755
13097
-
-
Driftsresultat
1360
2625
1608
2456
0
0
Resultat etter skatt
1665
2563
2242
3021
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
36183
34917
32354
30351
0
0
Sum egenkapital og gjeld
42203
40247
35981
33988
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
8
8
7
-
-
-
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
-
Driftsresultat
0
Resultat etter skatt
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
0
Sum egenkapital og gjeld
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 58,3% 55,7% 47,8% 57,1% 70,6%
Egenkapitalrentabilitet 3,5% 12,5% -16,9% -25,2% 12,1%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 5 år -2,8%


Leverte dokumenter
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Revisorberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
02-04-2020 Generalforsamling Levert Levert
15-03-2019 Generalforsamling Levert Levert
20-08-2018 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
24-05-2018 Generalforsamling Levert Levert
15-05-2018 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
20-12-2017 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
15-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
08-06-2016 Generalforsamling Levert Levert
10-06-2015 Generalforsamling Levert Levert
11-06-2014 Generalforsamling Levert Levert
13-06-2013 Generalforsamling Levert Levert
25-04-2012 Generalforsamling Levert Levert
08-06-2011 Generalforsamling Levert Levert
17-06-2010 Generalforsamling Levert Levert
07-07-2009 Generalforsamling Levert Levert
30-09-2008 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
17-06-2008 Generalforsamling Ikke levert Levert