Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Kjeller Innovasjon AS

Forretningsadresse: Gunnar Randers vei 24
2007 KJELLER
Postadresse: Postboks 102
2027 KJELLER
Tlf. 64 84 43 00
Fax 64 84 43 01
Hjemmeside http://www.campuskjeller.no
Epost post@kjellerinnovasjon
Etablert 08-02-1995
Om selskapet:
Mål Fremme nærings-. FoU- og utdanningsaktiviteter med utgangspunkt i den kompetanse og de ressurser som ligger i Kjeller-miljøet. Selskapet kan delta i andre foretak kun når dette bidrar til å fremme selskapets formål.


Daglig leder : Ralph Bernstein
Styreleder : Linni Tiller
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
OsloMet – storbyuniversitetet 0,15 % 1 000 14 500 61 000 0
Akjsebeholdning:655 603 Pålydende:14,5 Aksjekapital:9 506 243,5


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
56345
51443
43369
33630
36790
34743
Driftsresultat
-4571
-8265
-1166
-329
1310
805
Resultat etter skatt
-6045
-10536
6321
1423
1407
3937
Balanseregnskap
Sum egenkapital
35774
41820
52355
46034
44610
43203
Sum egenkapital og gjeld
74841
73304
74121
57190
58316
55845
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
22
24
14
14
13
12
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
37614
26796
17291
20260
21967
18141
Driftsresultat
2014
-279
-206
79
1360
2625
Resultat etter skatt
4581
45
998
-2211
1665
2563
Balanseregnskap
Sum egenkapital
39380
34799
34754
33971
36183
34917
Sum egenkapital og gjeld
52498
44184
40337
44235
42203
40247
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
12
9
-
10
8
8
2005
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
13755
13097
-
-
-
Driftsresultat
1608
2456
0
0
0
Resultat etter skatt
2242
3021
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
32354
30351
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
35981
33988
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
7
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 47,8% 57,1% 70,6% 80,5%
Egenkapitalrentabilitet -16,9% -25,2% 12,1% 3,1%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -6,7%


Se leverte dokumenter