Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Kjeller Innovasjon AS

Forretningsadresse: Gunnar Randers vei 24
2007 KJELLER
Postadresse: Postboks 102
2027 KJELLER
Tlf. 64 84 43 00
Fax 64 84 43 01
Hjemmeside http://www.campuskjeller.no
Epost post@kjellerinnovasjon
Etablert 08-02-1995
Om selskapet:
Mål Fremme nærings-. FoU- og utdanningsaktiviteter med utgangspunkt i den kompetanse og de ressurser som ligger i Kjeller-miljøet. Selskapet kan delta i andre foretak kun når dette bidrar til å fremme selskapets formål.


Daglig leder : Anne Jorun Aas
Styreleder : Linni Tiller
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
OsloMet – storbyuniversitetet 0,16 % 1 000 14 500 61 000 0
Akjsebeholdning:616 993 Pålydende:14,5 Aksjekapital:8 946 398,5


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
56345
51443
43369
33630
36790
34743
Driftsresultat
-4571
-8265
-1166
-329
1310
805
Resultat etter skatt
-6045
-10536
6321
1423
1407
3937
Balanseregnskap
Sum egenkapital
35774
41820
52355
46034
44610
43203
Sum egenkapital og gjeld
74841
73304
74121
57190
58316
55845
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
24
14
14
13
12
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
37614
26796
17291
20260
21967
18141
Driftsresultat
2014
-279
-206
79
1360
2625
Resultat etter skatt
4581
45
998
-2211
1665
2563
Balanseregnskap
Sum egenkapital
39380
34799
34754
33971
36183
34917
Sum egenkapital og gjeld
52498
44184
40337
44235
42203
40247
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
12
9
-
10
8
8
2005
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
13755
13097
-
-
-
Driftsresultat
1608
2456
0
0
0
Resultat etter skatt
2242
3021
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
32354
30351
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
35981
33988
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
7
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 47,8% 57,1% 70,6% 80,5% 76,5%
Egenkapitalrentabilitet -16,9% -25,2% 12,1% 3,1% 3,2%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 5 år -4,8%


Se leverte dokumenter