Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Stavanger Helseforskning AS

Forretningsadresse: Jan Johnsens gate 5
4011 STAVANGER
Postadresse: Postboks 8100
4068 STAVANGER
Tlf. 51 91 09 10
Fax 51 91 09 01
Hjemmeside http://www.stahf.no
Epost terje.vaaland@stahf.no
Etablert 10-11-2003


Daglig leder : Terje I. Våland
Styreleder : Troels Gyde Jacobsen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Stavanger 7 % 350 35 000 105 000 70 000
Akjsebeholdning:5 000 Pålydende:100 Aksjekapital:500 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
6513
9639
12274
8286
11360
12255
Driftsresultat
-888
-589
-1982
-1107
-1782
-1789
Resultat etter skatt
-1168
-623
-1489
-94
-847
-1067
Balanseregnskap
Sum egenkapital
339
1507
2130
3619
3713
4560
Sum egenkapital og gjeld
46957
49407
58027
50318
49906
51900
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
6
6
6
7
15
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
10717
13701
10435
9368
10818
9454
Driftsresultat
-160
-743
621
-796
89
336
Resultat etter skatt
404
123
2470
253
508
543
Balanseregnskap
Sum egenkapital
5626
5223
5100
2630
2377
1868
Sum egenkapital og gjeld
44114
46313
38200
30860
22516
16966
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
15
14
6
8
12
5
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
7466
-
-
-
Driftsresultat
-611
0
0
0
Resultat etter skatt
-444
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1325
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
19276
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 0,7% 3,1% 3,7% 7,2%
Egenkapitalrentabilitet -344,5% -41,3% -69,9% -2,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -114,6%


Se leverte dokumenter