Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Prekubator TTO AS

Forretningsadresse: Prof O Hanssensvei 11
4021 STAVANGER
Postadresse: Postboks 8034 Ullandhaug
4068 STAVANGER
Tlf. 51 87 40 00
Fax
Hjemmeside http://prekubatortto.no/
Epost post@prekubator.no
Etablert 08-02-2002


Daglig leder : Anne Cathrin Østebø
Styreleder : Per Ramvi
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Stavanger 36,83 % 65 375 65 375 2 813 179 2 145 352
Akjsebeholdning:177 500 Pålydende:1 Aksjekapital:177 500


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
8
14
259
13118
13576
16813
Driftsresultat
-531
-403
-555
-499
202
318
Resultat etter skatt
-98
-719
1093
468
5481
248
Balanseregnskap
Sum egenkapital
15001
15498
16218
15125
14657
9176
Sum egenkapital og gjeld
15709
16052
21766
21543
17764
12627
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
7
6
6
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
11560
10481
8447
8523
8946
10074
Driftsresultat
90
-864
-131
113
484
287
Resultat etter skatt
529
25
38
1081
848
1877
Balanseregnskap
Sum egenkapital
8927
8319
8294
8256
7175
6327
Sum egenkapital og gjeld
12287
12436
11027
10929
10722
8774
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
6
6
5
5
5
4
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
4789
Driftsresultat
-495
Resultat etter skatt
450
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4450
Sum egenkapital og gjeld
5852
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
3


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 95,5% 96,5% 74,5% 70,2% 82,5%
Egenkapitalrentabilitet -0,7% -4,6% 6,7% 3,1% 37,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 5 år 8,4%


Se leverte dokumenter