Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norsk Havbrukssenter AS

Forretningsadresse: Toftsundet
8909 BRØNNØYSUND
Postadresse:
8900 BRØNNØYSUND
Tlf. 75 00 73 50
Fax
Epost at@torgar.no
Etablert 25-06-2002
Om selskapet:
Mål Oppdrett og bearbeiding av laks gjennom en forsøkskonsesjon, være senter for selskaps og bransjerettet opplæring og kompetansehevende tiltak, være senter for havbruksorienterte forskningsaktiviteter, være demonstrasjonsanlegg for allmenheten, utleie av lokaler, undervisningsrom og overnattingsplasser, samt andre aktiviteter i tilknytning til disse områder.


Daglig leder : Arnfinn Torgnes
Styreleder : Bjarne Mørk-Eidem
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Torgnes AS 31,49 % 40 762 4 076 200 100 0
Akjsebeholdning:129 451 Pålydende:100 Aksjekapital:12 945 100


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
119127
56542
34234
31454
26473
26429
Driftsresultat
35290
2430
158
-1855
-2091
545
Resultat etter skatt
27914
1376
-29
1961
-3166
288
Balanseregnskap
Sum egenkapital
43874
25960
17584
17613
15652
9335
Sum egenkapital og gjeld
79694
69662
51436
52431
58850
22843
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
9
8
7
7
7
3
Årlige statstilskudd
272
272
272
272
272
272
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
20954
40008
20419
635
125
125
Driftsresultat
604
944
201
-269
-116
-262
Resultat etter skatt
297
1132
-65
-257
-80
-187
Balanseregnskap
Sum egenkapital
9048
8751
4534
3544
1056
-46
Sum egenkapital og gjeld
28026
27335
25504
5574
1218
333
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
3
2
1
1
1
1
Årlige statstilskudd
272
0
0
300
0
0
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
0
Driftsresultat
-91
Resultat etter skatt
-65
Balanseregnskap
Sum egenkapital
141
Sum egenkapital og gjeld
240
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
Årlige statstilskudd
-


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015
Egenkapitalandel 55,1% 37,3%
Egenkapitalrentabilitet 63,6% 5,3%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år 34,5%


Se leverte dokumenter