Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Lytix Biopharma AS

Forretningsadresse: Sykehusveien 23
9294 TROMSØ
Postadresse: Postboks 6447
9294 TROMSØ
Tlf. 77 67 55 00
Fax 77 67 55 01
Hjemmeside http://www.lytixbiopharma.com
Epost post@lytixbiopharma.com
Etablert 01-07-2003
Om selskapet:
Mål Selskapets virksomhet er: Utvikling, markedsføring og salg av farmasøytiske og bioteknologiske produkter, samt dertil hørende virksomhet. Selskapet kan ha eierinteresser i foretak innen samme eller tilstøtende bransjer.


Daglig leder : Unni Hjelmaas
Styreleder : Gert Wilhelm Munthe
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 3,54 % 31 930 31 930 383 192 422 926
John Sigurd Mjøen Svendsen 1,88 % 16 964 16 964 1 0
Kræmer AS 1,18 % 10 598 10 598 0 0
Care Holding AS 6,11 % 55 030 55 030 55 030 0
Nord I AS 3,03 % 27 329 27 329 0 0
Picasso Kapital AS 13,16 % 118 612 118 612 1 0
North Murray AS 10,04 % 90 435 90 435 0 0
Taj Holding AS 5,51 % 49 663 49 663 0 0
Norinnova Technology Transfer AS 1,92 % 17 339 17 339 0 0
Øystein Rekdal 1,63 % 14 670 14 670 0 0
3T Produkter AS 2,7 % 24 302 24 302 0 0
Norinnova Invest AS 4,78 % 43 052 43 052 0 0
Innovasjon Norge 1,65 % 14 890 14 890 0 0
Akjsebeholdning:901 021 Pålydende:1 Aksjekapital:901 021


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
14147
13172
-
6441
50
51
Driftsresultat
-77862
-63831
-55267
-35385
-43441
-32000
Resultat etter skatt
-96363
-67825
-55881
-34825
-43267
-31426
Balanseregnskap
Sum egenkapital
11791
29794
8226
59653
47215
17953
Sum egenkapital og gjeld
-
-
-
71133
58089
24826
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
-
-
12
15
16
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
54
0
0
300
231
285
Driftsresultat
-41663
-41869
-28058
-36747
-15449
-8271
Resultat etter skatt
-39689
-40703
-26366
-34293
-15163
-8088
Balanseregnskap
Sum egenkapital
40334
79590
72043
83483
48422
15898
Sum egenkapital og gjeld
51504
91123
84903
94005
54959
18546
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
13
13
13
8
4
4
2005
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
2764
1912
-
-
-
Driftsresultat
-4228
-2152
0
0
0
Resultat etter skatt
-4204
-2145
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4339
3799
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
7070
5143
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
2
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 0,0% 0,0% 0,0% 83,9% 81,3%
Egenkapitalrentabilitet -817,3% -227,6% -679,3% -58,4% -91,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 5 år -374,8%


Se leverte dokumenter