Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Labora AS

Forretningsadresse: Klinkerveien 8
8006 BODØ
Postadresse:
Kommune: BODØ
Tlf. 75 56 63 00
Fax
Hjemmeside http://www.labora.no/
Epost firmapost@labora.no
Etablert 14-10-2003
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å være et uavhengig anerkjent selskap som på høyt faglig nivå skal tilby og utføre prøvetaking, analyser, konsulenttjenester og veterinærmedisinske tjenester, samt annen virksomhet som etterspørres av kunder eller eiere, herunder også deltakelse i andre selskaper. Selskapets virksomhet omfatter også FoU og formidling av FoU-kompetanse.


Daglig leder : Karianne Jakobsen
Styreleder : Leif Magne Hjelseng
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Nord universitet 2,27 % 500 50 000 50 000 0
Helse og Miljøtilsyn Salten IKS 0 % 0 0 0 0
Iris Salten IKS 97,73 % 21 500 2 150 000 2 150 000 0
Akjsebeholdning:22 000 Pålydende:100 Aksjekapital:2 200 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
27099
22285
18436
15353
15148
15085
Driftsresultat
2995
3214
1193
30
539
1252
Resultat etter skatt
2193
2349
865
80
379
892
Balanseregnskap
Sum egenkapital
6012
7213
5334
4815
4735
4359
Sum egenkapital og gjeld
15980
12650
8905
7409
7431
7387
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
18
17
14
14
14
14
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
-
Statlige tilskudd
-
-
-
-
-
-
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
12369
10083
9571
8037
8356
9002
Driftsresultat
539
-89
42
-151
-116
614
Resultat etter skatt
382
-29
98
-64
-59
464
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3467
3085
3113
3016
3080
3139
Sum egenkapital og gjeld
5718
5062
4709
4178
4531
4555
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
13
13
12
11
10
12
Årlige statstilskudd
-
0
0
0
0
0
Statlige tilskudd
-
40
-
-
-
-
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
8556
Driftsresultat
581
Resultat etter skatt
430
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2674
Sum egenkapital og gjeld
5617
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
12
Årlige statstilskudd
0
Statlige tilskudd
-


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 37,6% 57,0% 59,9% 65,0%
Egenkapitalrentabilitet 36,5% 32,6% 16,2% 1,7%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 21,7%


Se leverte dokumenter