Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Kunnskapsparken Helgeland AS

Forretningsadresse: Campus Helgeland, Torggata 1B
8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 1364
8602 Mo i Rana
Tlf. 75 13 77 10
Fax 75 13 77 09
Hjemmeside http://www.kunnskapsparken.com
Epost post@kph.no
Om selskapet:
Mål Bidra til økt innovasjon, verdiskapning og vekst på Helgeland.


Daglig leder : Bjørn Audun Risøy
Styreleder : Jens Kristian Rønning
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Nord universitet 0,72 % 75 75 000 75 000 0
Akjsebeholdning:10 397 Pålydende:1 000 Aksjekapital:10 397 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
23195
15479
14865
14173
11984
9387
Driftsresultat
211
1122
724
662
806
148
Resultat etter skatt
151
896
665
606
759
306
Balanseregnskap
Sum egenkapital
15477
11076
10179
9514
8908
8148
Sum egenkapital og gjeld
18909
13077
12102
11363
11351
9850
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
9
7
7
7
7
5
Årlige statstilskudd
-
0
-
0
0
0
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
8181
7763
6862
7321
7758
6334
Driftsresultat
222
-98
-352
371
460
16
Resultat etter skatt
308
75
40
470
426
81
Balanseregnskap
Sum egenkapital
7842
7533
7458
8217
6947
6521
Sum egenkapital og gjeld
8937
8447
8524
8217
7815
7153
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
4
5
5
5
3
3
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
-
0
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
3383
Driftsresultat
-965
Resultat etter skatt
-824
Balanseregnskap
Sum egenkapital
5440
Sum egenkapital og gjeld
6826
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
Årlige statstilskudd
-


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 81,8% 84,7% 84,1% 83,7%
Egenkapitalrentabilitet 1,0% 8,1% 6,5% 6,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 5,5%


Se leverte dokumenter