Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Blue Planet AS

Forretningsadresse: Richard Johnsens gate 4, Måltidets Hus
4021 STAVANGER
Postadresse: Postboks 8034
4068 STAVANGER
Tlf. 51874740
Fax
Hjemmeside http://www.blueplanet.no
Epost eivind.helland@blueplanet.no
Etablert 12-10-2004


Daglig leder : Eivind Helland
Styreleder : Nils Viga
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Stavanger 2,56 % 1 50 000 50 000 0
Akjsebeholdning:39 Pålydende:50 000 Aksjekapital:1 950 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
14417
9827
12672
10705
9222
5260
Driftsresultat
824
419
296
612
854
487
Resultat etter skatt
715
413
298
536
807
420
Balanseregnskap
Sum egenkapital
6658
5943
5530
5232
4696
3889
Sum egenkapital og gjeld
12371
9091
8950
8589
6799
5650
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
4
4
3
3
3
3
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5421
2080
5009
116
7084
846
Driftsresultat
592
-186
118
-1464
3508
-424
Resultat etter skatt
431
-111
147
-998
2497
-316
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3469
3038
3149
3002
4001
1504
Sum egenkapital og gjeld
4811
3627
3351
3184
5144
1787
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
2
2
-
2
2
-
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 53,8% 65,4% 61,8% 60,9%
Egenkapitalrentabilitet 10,7% 6,9% 5,4% 10,2%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 8,3%


Se leverte dokumenter