Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Bergen Teknologioverføring AS

Forretningsadresse: Thor Møhlens gt. 51
5006 BERGEN
Tlf. 55 58 30 51
Fax 55 58 30 56
Hjemmeside http://www.bergento.no/
Epost Anders.Haugland@bergento.no
Etablert 22-12-2004
Om selskapet:
Mål Selskapets virksomhet er å være et kompetansesenter for forvaltning av selskapseiernes og andres immaterielle rettigheter og interesser knyttet til forskningsresultater og forskningsprosesser, og herunder utføre utredning, rådgivning og administrativ oppfølging i forbindelse med mulig kommersialisering, samt andre aktiviteter som står i naturlig sammenheng med dette. Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper, stiftelser og andre samarbeidstiltak for å ivareta sitt formål.


Daglig leder : Anders Haugland
Styreleder : Eivind Hansen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 33,43 % 46 061 46 061 1 040 065 994 004
Helse Bergen HF 33,43 % 46 061 46 061 1 040 065 994 004
Havforskningsinstituttet 14,52 % 20 000 20 000 20 000 0
Høgskulen på Vestlandet 3,82 % 5 266 5 266 1 549 889 1 544 623,12
SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF 13,56 % 18 688 18 688 5 500 252 5 481 564,16
Norges Handelshøyskole 1,23 % 1 698 1 698 499 755 497 857,36
Akjsebeholdning:137 774 Pålydende:1 Aksjekapital:137 774


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
128967
57638
47932
41245
35755
27485
Driftsresultat
13195
929
-2854
766
-997
-521
Resultat etter skatt
9926
5684
-2228
10178
-810
4015
Balanseregnskap
Sum egenkapital
41586
24110
16426
18554
8476
9286
Sum egenkapital og gjeld
100280
77911
43752
40438
26686
27768
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
36
24
24
20
19
16
Årlige statstilskudd
-
-
22380
20572
17000
12499
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
-
-
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
29921
27108
29424
26359
17910
7700
Driftsresultat
115
273
96
4214
1858
657
Resultat etter skatt
-208
341
414
3211
1366
478
Balanseregnskap
Sum egenkapital
5271
5909
5568
5155
1944
578
Sum egenkapital og gjeld
18297
15744
18761
18047
9901
3916
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
14
14
12
8
7
5
Årlige statstilskudd
13581
20100
21271
20052
7941
5300
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
7100
-
-
-
-
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
Årlige statstilskudd
Oppdrag fra statlig virksomhet


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 41,5% 30,9% 37,5% 45,9%
Egenkapitalrentabilitet 23,9% 23,6% -13,6% 54,9%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 22,2%


Se leverte dokumenter