Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

AFF AS

Forretningsadresse: Helleveien 30
5045 BERGEN
Postadresse:
5042 BERGEN
Tlf. 81555345
Fax 55 95 20 33
Etablert 29-06-2001


Daglig leder : Mai Vik
Styreleder : Jan Dagfinn Midtun
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
AFF Ansatte AS 45 % 1 350 000 1 350 000 1 350 000 0
Stiftelsen Administrativt Forskningsfond ved Norges Handelshøyskole 45 % 1 350 000 1 350 000 1 350 000 0
Akjsebeholdning:3 000 000 Pålydende:1 Aksjekapital:3 000 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Resultatregnskap
Driftsinntekter
83331
85626
82655
86964
76492
71135
Driftsresultat
789
-2508
-3805
3353
2889
2705
Resultat etter skatt
351
-2009
-2787
2292
1877
1946
Balanseregnskap
Sum egenkapital
9172
8821
10830
13618
9648
8770
Sum egenkapital og gjeld
58706
56377
57313
72971
57478
53560
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
50
57
57
49
50
51
Årlige statstilskudd
0
-
0
0
0
0
Statlige tilskudd
0
-
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
0
-
-
-
-
-
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Resultatregnskap
Driftsinntekter
74914
78955
83780
69405
68526
-
Driftsresultat
30
-207
4514
3362
1060
0
Resultat etter skatt
53
-140
3134
1072
329
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
7824
7771
7911
4977
4105
0
Sum egenkapital og gjeld
48373
51759
57100
49599
44158
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
57
62
47
49
-
-
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
-
-
Statlige tilskudd
-
-
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
-
-
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
-
-
Driftsresultat
0
0
Resultat etter skatt
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
0
0
Sum egenkapital og gjeld
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
-
Årlige statstilskudd
-
-
Statlige tilskudd
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2014
Egenkapitalandel 15,6%
Egenkapitalrentabilitet 3,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år 3,8%


Se leverte dokumenter