Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Simula Research Laboratory AS

Forretningsadresse: Martin Linges vei 17
1367 SNARØYA
Postadresse: Postboks 134
1325 LYSAKER
Tlf. 67 82 82 00
Fax 67 82 82 01
Hjemmeside http://www.simula.no
Epost post@simula.no
Etablert 11-06-2002


Daglig leder: Aslak Tveito

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Ingvild Ragna Myhre Styreleder
Gunnar Hartvigsen Styremedlem
Mats Lundqvist Styremedlem
Åshild Grønstad Solheim Styremedlem
Inger Stray Lien Styremedlem
Tormod Hermansen StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Kunnskapsdepartementet 100 % 800 1 200 000 1 200 000 0
Akjsebeholdning: 800 Pålydende: 1 500 Aksjekapital: 1 200 000


Leverte dokumenter
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Revisorberetning (PDF)
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
2005
Styrets årsberetning (PDF)
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
13-06-2018 Generalforsamling Ikke levert Levert
13-06-2016 Generalforsamling Ikke levert Levert
17-06-2015 Generalforsamling Ikke levert Levert
04-06-2014 Generalforsamling Levert Levert
12-06-2013 Generalforsamling Levert Levert
15-06-2012 Generalforsamling Levert Levert
27-05-2011 Generalforsamling Levert Levert
28-06-2010 Ekstraordinær generalforsamling Levert Ikke levert
12-05-2010 Generalforsamling Levert Levert
03-06-2009 Generalforsamling Levert Levert
21-05-2008 Generalforsamling Ikke levert Levert
09-05-2007 Generalforsamling Levert Levert