Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Futurum A/S

Forretningsadresse: Kongensgate 51
8514 Narvik
Postadresse:
8507 Narvik
Tlf. 76 96 73 00
Fax 76 96 73 01
Hjemmeside http://www.futurum.no
Epost futurum@futurum.no
Etablert 16-06-1995


Daglig leder: Edel Storelvmo

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Heidi Sommerseth Styreleder
Grete Rolandsen Styremedlem
Kjetil Moe Styremedlem
Anett Kristiansen Styremedlem
Svein Erik Kristiansen Styremedlem
Bengt Ole Larsen Varamedlem
Tone Viklem Olsen Varamedlem
Aud Ljunggren VaramedlemAnsatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
6662
6941
12736
10810
6825
7107
Driftsresultat
-59
465
1017
173
-479
-1543
Resultat etter skatt
-263
540
1128
182
-405
-1438
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3657
3920
3379
2251
2068
2474
Sum egenkapital og gjeld
7532
11781
9881
8177
4857
5698
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
-
4
4
3
3
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5797
4598
4173
4240
4871
4549
Driftsresultat
86
-928
-187
-298
-4
115
Resultat etter skatt
222
-735
128
-42
145
210
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3912
3690
4424
4297
4339
4195
Sum egenkapital og gjeld
6366
6240
8003
7053
7272
7264
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
3
4
4
4
4
3
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
7336
4291
5541
5054
Driftsresultat
446
-287
-1256
-1545
Resultat etter skatt
499
-56
-963
-1127
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3985
3486
2534
3497
Sum egenkapital og gjeld
7990
5300
5760
7857
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
3
3
3
3


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014
Egenkapitalandel 48,6% 33,3% 34,2%
Egenkapitalrentabilitet -7,2% 13,8% 33,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 3 år 13,3%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Revisorberetning (PDF)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Styrets årsberetning (PDF)
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2006
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
21-06-2017 Generalforsamling Ikke levert Ikke levert
21-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
22-06-2016 Generalforsamling Levert Levert
24-06-2015 Generalforsamling Ikke levert Levert
25-06-2014 Generalforsamling Ikke levert Levert
25-06-2013 Generalforsamling Ikke levert Levert
26-06-2012 Generalforsamling Levert Levert
20-06-2011 Generalforsamling Levert Levert
22-06-2010 Generalforsamling Levert Levert
29-06-2009 Generalforsamling Levert Levert
17-06-2009 Generalforsamling Levert Levert
28-05-2008 Generalforsamling Ikke levert Levert
20-06-2007 Generalforsamling Ikke levert Levert
20-06-2006 Generalforsamling Ikke levert Levert
16-01-2006 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert