Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Måltidets Hus AS

Forretningsadresse: Richard Johnsens gate 4
4021 Stavanger
Postadresse: Postboks 8034, Postterminalen
4068 STAVANGER
Tlf. 51 87 59 00
Fax 51 51 03 20
Hjemmeside http://www.maaltidetshus.no/
Epost arna@maaltidetshus.no
Etablert 18-12-1990
Om selskapet:
Mål Tjenesteyting innen inovasjon, FoU-virksomhet og rådgivning


Daglig leder : Arna Smistad
Styreleder : Per Ramvi
(Mer om styre og ledelse)

[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
9509
9574
12085
12973
13819
10033
Driftsresultat
218
379
190
-33
48
104
Resultat etter skatt
127
284
165
-28
110
112
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1689
1562
1278
1112
1140
1030
Sum egenkapital og gjeld
5044
4739
4030
5141
7190
6301
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
3
3
4
4
5
2
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
9628
7172
6870
4521
4045
4198
Driftsresultat
-141
71
259
241
372
381
Resultat etter skatt
-71
47
153
108
307
386
Balanseregnskap
Sum egenkapital
918
989
942
789
681
374
Sum egenkapital og gjeld
5879
5921
3461
2070
1422
1254
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
2
2
2
2
4
-
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
1694
-
-
-
Driftsresultat
544
0
0
0
Resultat etter skatt
513
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
-11
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
786
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 33,5% 33,0% 31,7% 21,6%
Egenkapitalrentabilitet 7,5% 18,2% 12,9% -2,5%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 9,0%


Se leverte dokumenter