Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Chateau Neuf AS

Forretningsadresse: Slemdalsveien 15
0369 OSLO
Tlf. 22 56 45 79
Fax
Epost kalle@studentersamfundet.no
Etablert 11-05-1998
Om selskapet:
Mål Selskapets formål skal være serveringsvirksomhet og tilknyttede aktiviteter som skal tilrettelegge for studentaktiviteter. selskapet kan også drive aktiviteter for andre grupper.


Daglig leder : Karl Olav Fostervoll
Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Studentsamskipnaden i Oslo 33,33 % 70 70 000 70 000 0
Det Norske Studentersamfund 33,33 % 70 70 000 70 000 0
Akjsebeholdning:210 Pålydende:1 000 Aksjekapital:210 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
16315
16683
15661
14242
13232
13173
Driftsresultat
-5931
-2003
-1386
-1490
-2505
-142
Resultat etter skatt
-4839
-481
314
-1254
-1687
-104
Balanseregnskap
Sum egenkapital
-5909
-1069
-588
-902
352
2039
Sum egenkapital og gjeld
3163
5017
4482
4924
4990
5770
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
16
14
9
9
7
10
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Resultatregnskap
Driftsinntekter
13837
10330
7090
7950
-
-
Driftsresultat
-63
989
-310
490
0
0
Resultat etter skatt
-40
708
-232
334
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2143
2183
1475
1707
0
0
Sum egenkapital og gjeld
3772
3573
2361
2561
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
8
6
32
-
-
-
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
-
Driftsresultat
0
Resultat etter skatt
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
0
Sum egenkapital og gjeld
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-


Regnskapsnøkkeltall
2013
Egenkapitalandel -186,8%
Egenkapitalrentabilitet 81,9%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år 81,9%


Se leverte dokumenter