Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

NTNU Samfunnsforskning AS

Forretningsadresse: Loholt Allè 85, Paviljong B
7491 TRONDHEIM
Tlf. 73 59 63 00
Fax 73 59 66 24
Hjemmeside http://www.samfunn.ntnu.no/
Epost kontakt@samfunn.ntnu.no
Etablert 13-11-2003
Om selskapet:
Mål Selskapets virksomhet er allmennyttig ved at det skal drive anvendt forskning og utvikling innenfor de samfunnsvitenskapelige fagområder i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, næringslivet og offentlig forvaltning. Selskapet skal også kunne inngå avtaler om prosjektsamarbeid og prosjektadministrasjon innen andre fagområder.


Daglig leder: Jan Fredrik Støren Tøssebro

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Kari Melby Styreleder
Anne Trine Kjørholt Styremedlem
Christian Wendelborg Styremedlem
Kjerstin Spjøtvoll Styremedlem
Birger Milan Myraunet Styremedlem
Martin Gjelsvik Styremedlem
Catharina Lindheim Styremedlem
Thomas Østerlie Varamedlem
Heidi Størkersen VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 100 % 1 000 1 000 000 1 000 000 0
Akjsebeholdning: 1 000 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 1 000 000


Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
90056
89643
89857
93276
109052
115455
Driftsresultat
67
1073
7132
272
228
-483
Resultat etter skatt
635
6890
-
1423
1967
1707
Balanseregnskap
Sum egenkapital
54433
53798
46908
41041
39618
37651
Sum egenkapital og gjeld
87228
84916
79167
82077
92746
103153
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
104
106
106
129
135
148
Årlige statstilskudd
-
-
30771
0
0
0
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
113640
116058
93061
69490
53029
43951
Driftsresultat
-939
239
3680
3948
-1181
789
Resultat etter skatt
-1604
2567
3962
8038
999
1859
Balanseregnskap
Sum egenkapital
37049
38653
36087
32125
11607
10608
Sum egenkapital og gjeld
113051
113852
106366
97392
75411
59744
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
155
131
116
105
101
71
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
0
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
26919
Driftsresultat
221
Resultat etter skatt
1748
Balanseregnskap
Sum egenkapital
8749
Sum egenkapital og gjeld
45237
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
Årlige statstilskudd
-


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 62,4% 63,4% 59,3% 50,0%
Egenkapitalrentabilitet 1,2% 12,8% 0,0% 3,5%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 4,4%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Revisorberetning (PDF)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Styrets årsberetning (PDF)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
23-05-2017 Generalforsamling Levert Levert
10-06-2016 Generalforsamling Levert Levert
18-05-2015 Generalforsamling Levert Levert
12-05-2014 Generalforsamling Levert Levert
21-05-2013 Generalforsamling Levert Levert
26-03-2012 Generalforsamling Levert Levert
27-04-2011 Generalforsamling Levert Levert
04-05-2010 Generalforsamling Levert Levert
15-06-2009 Generalforsamling Levert Levert
13-05-2008 Generalforsamling Levert Levert
23-04-2007 Generalforsamling Levert Levert
01-01-2007 Generalforsamling Ikke levert Levert