Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norsk medisinsk syklotronsenter AS

Forretningsadresse:
Postadresse: 4950 Nydalen
0424 OSLO
Tlf. 93 04 78 13
Fax
Hjemmeside http://www.petsenteret.no/index.htm
Epost thor.audun.saga@petsenteret.no
Etablert 01-12-2003
Om selskapet:
Mål Produksjon og utvikling knyttet til radiofarmika for medisinsk og forsknings messig bruk.


Daglig leder : Thor Audun Saga
Styreleder : Ingar Pettersen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Oslo 20 % 100 100 000 400 000 300 000
Ullevål universitetssykehus HF 10 % 50 50 000 200 000 150 000
Akershus universitetssykehus HF 10 % 50 50 000 200 000 150 000
Rikshospitalet - Radiumhospital HF 60 % 300 300 000 1 200 000 900 000
Akjsebeholdning:500 Pålydende:1 000 Aksjekapital:500 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
47444
31473
30040
30797
29828
26746
Driftsresultat
2445
2804
451
1889
1524
1056
Resultat etter skatt
1641
2512
-50
1007
348
-272
Balanseregnskap
Sum egenkapital
26233
24591
22079
22129
21121
20773
Sum egenkapital og gjeld
62964
63960
68678
79612
90125
103538
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
17
14
14
12
11
8
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
27794
27951
26747
20234
5391
870
Driftsresultat
5217
8805
8561
4556
90
-639
Resultat etter skatt
3769
7127
6702
2912
0
-485
Balanseregnskap
Sum egenkapital
21045
17275
10148
3445
533
533
Sum egenkapital og gjeld
116452
125771
117909
124141
137590
100476
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
8
5
5
4
2
1
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
0
Driftsresultat
-1018
Resultat etter skatt
-976
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1018
Sum egenkapital og gjeld
29168
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 41,7% 38,4% 32,1% 27,8%
Egenkapitalrentabilitet 6,3% 10,2% -0,2% 4,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 5,2%


Se leverte dokumenter