Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Kjeller Innovasjon AS

Forretningsadresse: Gunnar Randers vei 24
2007 KJELLER
Postadresse: Postboks 102
2027 KJELLER
Tlf. 64 84 43 00
Fax 64 84 43 01
Hjemmeside http://www.campuskjeller.no
Epost post@kjellerinnovasjon
Etablert 08-02-1995


Daglig leder : Mariann Ødegård
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
OsloMet – storbyuniversitetet 0,16 % 1 000 14 500 61 000 0
Akjsebeholdning:616 993 Pålydende:14,5 Aksjekapital:8 946 398,5


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
51443
43369
33630
36790
34743
37614
Driftsresultat
-8265
-1166
-329
1310
805
2014
Resultat etter skatt
-10536
6321
1423
1407
3937
4581
Balanseregnskap
Sum egenkapital
41820
52355
46034
44610
43203
39380
Sum egenkapital og gjeld
73304
74121
57190
58316
55845
52498
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
24
14
14
13
12
12
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
26796
17291
20260
21967
18141
13755
Driftsresultat
-279
-206
79
1360
2625
1608
Resultat etter skatt
45
998
-2211
1665
2563
2242
Balanseregnskap
Sum egenkapital
34799
34754
33971
36183
34917
32354
Sum egenkapital og gjeld
44184
40337
44235
42203
40247
35981
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
9
-
10
8
8
7
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
13097
-
-
-
Driftsresultat
2456
0
0
0
Resultat etter skatt
3021
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
30351
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
33988
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 57,1% 70,6% 80,5% 76,5%
Egenkapitalrentabilitet -25,2% 12,1% 3,1% 3,2%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -1,7%


Se leverte dokumenter