Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Nord innovasjon AS

Forretningsadresse:
Postadresse: c/o Nord universitet - Postboks 1490
8049 BODØ
Tlf. 75517000
Fax
Om selskapet:
Mål Selskapets virksomhet er å forestå forvaltningen og kommersialiseringen av selskapseiernes og andre offentlige innretningers immaterielle rettigheter og ideer knyttet til forskningsresultater og forskningsprosesser. Virksomheten skal ha som formål å sikre kommersialisering, anvendelse og overføring av offentlige forskningsresultater og oppfinne/ser til bredest mulig bruk og nytte i samfunnet.


(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Nord universitet 100 % 200 200 000 190 000 0
Akjsebeholdning:200 Pålydende:1 000 Aksjekapital:200 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
150
801
49
0
0
Driftsresultat
93
0
-113
-5
0
Resultat etter skatt
93
0
-113
-5
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
152
59
59
172
176
Sum egenkapital og gjeld
159
612
159
172
176
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
0
0
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
Statlige tilskudd
0
0
0
0
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
0
0
0
0
0


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 95,6% 9,6% 37,1% 100,0%
Egenkapitalrentabilitet 61,2% 0,0% -191,5% -2,9%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -33,3%


Se leverte dokumenter