Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Offshore Simulator Centre AS

Forretningsadresse: Borgundveien 340
6009 ÅLESUND
Postadresse:
6025 ÅLESUND
Tlf. +4797707600
Fax +4785233090
Hjemmeside http://www.offsim.no
Epost post@offsim.no
Etablert 28-06-2004


Daglig leder : Joel Alexander Mills
Styreleder : Per Ekelund
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 25 % 700 700 000 910 000 210 000
Akjsebeholdning:2 800 Pålydende:1 000 Aksjekapital:2 800 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
26196
29236
45231
26075
35881
41509
Driftsresultat
680
124
3935
1005
642
257
Resultat etter skatt
1510
1005
3900
-
589
526
Balanseregnskap
Sum egenkapital
13887
12377
11372
7472
7577
6988
Sum egenkapital og gjeld
28634
20949
27699
17826
19743
17050
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
19
20
20
17
17
17
Årlige statstilskudd
-
-
-
0
0
0
Statlige tilskudd
-
-
-
1820
1812
2420
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
-
-
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
39894
32571
32145
27561
6032
1085
Driftsresultat
1921
-3327
1241
4463
32
-1043
Resultat etter skatt
1811
-1871
1730
3406
145
-629
Balanseregnskap
Sum egenkapital
6462
4650
6521
4791
1385
1240
Sum egenkapital og gjeld
20967
21271
16251
7386
9899
5973
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
15
15
11
6
3
0
Årlige statstilskudd
0
0
0
-
-
-
Statlige tilskudd
4437
1516
963
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
0
0
-
-
-
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
Årlige statstilskudd
Statlige tilskudd
Oppdrag fra statlig virksomhet


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 48,5% 59,1% 41,1% 41,9%
Egenkapitalrentabilitet 10,9% 8,1% 34,3% 0,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 13,3%


Se leverte dokumenter