Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Senter for økonomisk forskning AS

Forretningsadresse: c/o Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Dragvoll
7491 TRONDHEIM
Tlf. 73 59 50 00
Fax 73 59 53 10
Hjemmeside http://www.ntnu.no/
Etablert 11-09-2003
Om selskapet:
Mål Å drive anvendt økonomisk og næringslivsrettet forskning og utredning. Selskapets virksomhet er å tilby oppdragsgivere forskningsbasert kunnskap på området.


Daglig leder : Lars-Erik Borge
Styreleder : Lars Stenerud
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 51 % 1 020 102 000 510 000 408 000
Akjsebeholdning:2 000 Pålydende:100 Aksjekapital:200 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
11905
7419
4821
7025
8810
8296
Driftsresultat
704
2356
7
469
82
589
Resultat etter skatt
541
1762
84
400
164
518
Balanseregnskap
Sum egenkapital
6568
6027
4265
4181
3781
3617
Sum egenkapital og gjeld
14765
12597
8634
8532
8290
8415
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
5
5
4
6
7
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
6886
6914
5226
5013
7334
6345
Driftsresultat
534
396
331
-192
587
525
Resultat etter skatt
482
355
327
-85
460
400
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3098
2616
2262
1935
2020
1560
Sum egenkapital og gjeld
7803
8154
6281
5173
5578
7071
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
9
6
5
5
5
5
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5076
-
-
-
Driftsresultat
346
0
0
0
Resultat etter skatt
259
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1160
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
6242
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 44,5% 47,8% 49,4% 49,0%
Egenkapitalrentabilitet 8,2% 29,2% 2,0% 9,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 12,3%


Se leverte dokumenter