Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Uni Research AS

Forretningsadresse: Thormøhlens gate 55
5008 BERGEN
Postadresse: Postboks 7810
5020 BERGEN
Tlf. 55 58 49 75
Fax 55 58 49 71
Hjemmeside http://www.uni.no
Epost post@uni.no
Etablert 17-06-2003
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er allmennyttig ved at det skal drive forskning og annen virksomhet som hører naturlig sammen med dette, og som er av vesentlig interesse for Universitetet i Bergen, men som Universitetet ikke finner å ville organisere selv. Selskapet skal herunder fremme innovasjon og nyskapning i samarbeid med samfunn og næringsliv. Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper, stiftelser og andre samarbeidstiltak for å ivareta sitt formål.


Daglig leder : Aina Margrethe Berg
Styreleder : Tore Furevik
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 85 % 14 875 14 875 000 29 750 000 0
Stiftelsen Unifob 0 % 0 0 2 625 000 0
Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen 15 % 2 625 2 625 000 5 250 000 0
Akjsebeholdning:17 500 Pålydende:1 000 Aksjekapital:17 500 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2012
2011
2010
2009
Resultatregnskap
Driftsinntekter
367405
366937
393198
388822
390069
433562
Driftsresultat
-3626
-2358
-896
2176
3400
-430
Resultat etter skatt
-2827
1538
7048
7299
7980
4577
Balanseregnskap
Sum egenkapital
59088
77308
114593
107545
100246
79369
Sum egenkapital og gjeld
208472
209265
287166
308605
324392
307558
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
309
324
360
380
380
390
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Resultatregnskap
Driftsinntekter
452643
457780
430458
439675
433446
198641
Driftsresultat
3791
4359
-2031
2471
4050
6631
Resultat etter skatt
12154
10406
666
2308
4502
6560
Balanseregnskap
Sum egenkapital
63572
53242
44774
39853
40664
36162
Sum egenkapital og gjeld
359876
406083
381563
371669
212901
183147
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
550
575
550
441
411
350
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015
Egenkapitalandel 28,3% 36,9%
Egenkapitalrentabilitet -4,8% 2,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år -1,4%


Se leverte dokumenter