Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Forskningssenteret for informasjon og kommunikasjonssikkerhet AS

Forretningsadresse:
Tlf.
Fax
Om selskapet:
Mål Selskapet er et ideelt og allmennyttig foretak. Selskapet skal ha som hovedformål å drive grunnleggende langsiktig forskning og utvikle og gi utdanningstilbud på utvalgte områder innen informasjons- og kommunikasjonssikkerhet, og gjennom dette også bidra til nyskapning og innovasjon i arbeidslivet. Selskapet har ikke erverv til formål, og skal ikke dele ut utbytte til sine eiere.


Daglig leder : Kjell Jørgen Hole
Styreleder : Kyrre Lekve
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 49 % 490 196 000 196 000 0
Akjsebeholdning:1 000 Pålydende:400 Aksjekapital:400 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
Resultatregnskap
Driftsinntekter
10015
Driftsresultat
2652
Resultat etter skatt
2652
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3052
Sum egenkapital og gjeld
4745
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
7


Regnskapsnøkkeltall
2016
Egenkapitalandel 64,3%
Egenkapitalrentabilitet 86,9%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år 86,9%


Se leverte dokumenter