Selskapsdatabase

NSD © 2017

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Studentkulturhuset i Bergen AS

Forretningsadresse: Olav Kyrres gate 49
5015 BERGEN
Postadresse: PB 1822 Håkonsgaten
5828 BERGEN
Tlf. 55589910
Fax 55589911
Epost kvast@kvarteret.no
Etablert 23-01-1995
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å forvalte Olav Kyrresgate 49 til bruk som studentkulturhus i Bergen. Hovedformålet er å arbeide for å tilrettelegge og styrke et bredt og omfattende, selvorganisert sosialt og kulturelt tilbud til studenter i Bergen.


Daglig leder : Sigrid Gausen
Styreleder : Anette Arneberg
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 33,33 % 1 35 000 35 000 0
Studentsamskipnaden i Bergen 33,33 % 1 35 000 35 000 0
Det akedemiske kvarter 33,33 % 1 35 000 35 000 0
Akjsebeholdning:3 Pålydende:35 000 Aksjekapital:105 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
12556
10079
13353
4594
5828
8147
Driftsresultat
500
-606
497
-393
-580
-1693
Resultat etter skatt
450
-338
595
-257
-329
-449
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3604
3154
3057
2462
2720
2935
Sum egenkapital og gjeld
80246
7839
8327
7455
7096
7405
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
7
7
7
7
7
14
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
0
0
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
14302
Driftsresultat
-324
Resultat etter skatt
-324
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3325
Sum egenkapital og gjeld
8210
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
Årlige statstilskudd
-


Regnskapsnøkkeltall
2012
Egenkapitalandel 4,5%
Egenkapitalrentabilitet 12,5%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år 12,5%


Se leverte dokumenter