Selskapsdatabase

NSD © 2017

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Teknova AS

Forretningsadresse: Tordenskjolds gate 9
4612 Kristiansand
Postadresse: Tordenskjolds gate 9
4612 KRISTIANSAND S
Tlf. 46628771
Fax
Hjemmeside http://www.teknova.no
Epost hilde.midbo@teknova.no
Etablert 02-01-2002
Om selskapet:
Mål Være et teknologisk og naturvitenskapelig forskningsinstitutt med oppdrag for næringsliv og offentlig sektor, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, samt utarbeide og arrangere kurs, etter- og videreutdanning og virksomhet som står i forbindelse med dette.


Daglig leder : Klaus Schöffel
Styreleder : Svenn Roar Larsen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Agder 7,28 % 2 030 203 000 1 090 750 0
Agder Energi AS 17,12 % 4 776 477 600 0 0
Elkem AS 5,68 % 1 583 158 300 0 0
JB Ugland Venture AS 29,33 % 8 182 818 200 0 0
Sparebanken SØR 3,71 % 1 034 103 400 0 0
Agderforskning as 4,47 % 1 246 124 600 0 0
MH Wirth As 8,08 % 2 253 225 300 0 0
Stiftelsen Agderforskning 10,96 % 3 057 305 700 0 0
Skeie Group as 12,98 % 3 620 362 000 0 0
Akjsebeholdning:27 894 Pålydende:100 Aksjekapital:2 789 400


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Resultatregnskap
Driftsinntekter
26246
22480
17746
17393
10007
10181
Driftsresultat
-1567
-2245
-4782
-3063
-8029
-4855
Resultat etter skatt
-1436
-2000
-4564
-2921
-7736
-4855
Balanseregnskap
Sum egenkapital
6496
7932
9932
6618
9540
17275
Sum egenkapital og gjeld
14427
14373
17387
11915
15380
20919
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
24
18
15
15
15
11
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
-
2008
2007
2006
2005
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
2775
0
957
634
1110
Driftsresultat
-4402
-441
335
186
243
Resultat etter skatt
-
-425
337
187
243
Balanseregnskap
Sum egenkapital
22234
610
936
599
412
Sum egenkapital og gjeld
26683
4578
1408
969
1143
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
9
0
0
0
0
Årlige statstilskudd
0
0
-
0
0


Regnskapsnøkkeltall
2014 2013 2012
Egenkapitalandel 45,0% 55,2% 57,1%
Egenkapitalrentabilitet -22,1% -25,2% -46,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 3 år -31,1%


Se leverte dokumenter