Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Instrumenttjenesten A/S

Forretningsadresse: Frederik A. Dahlsvei 20
1432 Ås
Tlf. 64 94 98 40
Fax 64 94 20 33
Hjemmeside http://www.it-as.no/
Epost itas@it-as.no
Etablert 06-06-1991
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å bidra til å effektivisere landbruksforskningen ved å drive handelsvirksomhet og konsulenttjenester i tilknytning til anskaffelse og drift av utstyr til vitenskapelig bruk innenfor landbruksforskning, herunder utvikling og tilpasning av slikt utstyr, formidling av utlån av utstyr mellom de landbruksvitenskapelige institusjoner, gi råd og bistand i forbindelse med kjøp eller bygging av utstyr, import av utstyr til vitenskapelig bruk i landbruksforskningen, agent- og forhandlervirksomhet, deltakelse i andre selskaper og foretagender, samt annen virksomhet med økonomisk formål.


Daglig leder : Jan Aksel Næss
Styreleder : Terje Granli
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 40 % 400 400 000 400 000 0
Norsk institutt for skog og landskap 15 % 150 150 000 1 000 0
Veterinærinstituttet 5 % 50 50 000 1 000 0
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 5 % 50 50 000 1 000 0
Bioforsk 35 % 350 350 000 1 000 0
Akjsebeholdning:1 000 Pålydende:1 000 Aksjekapital:1 000 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
14666
27089
22485
21107
22707
24069
Driftsresultat
893
1962
421
919
1092
921
Resultat etter skatt
344
1294
35
798
959
804
Balanseregnskap
Sum egenkapital
17171
16826
15519
15484
14686
13727
Sum egenkapital og gjeld
41509
22423
19490
19667
19422
18880
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
6
12
16
16
16
16
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
22881
24111
23978
22683
26916
21691
Driftsresultat
1623
706
1896
1189
3199
-438
Resultat etter skatt
1230
593
1500
2614
3179
-441
Balanseregnskap
Sum egenkapital
11922
11760
11167
9666
7052
3873
Sum egenkapital og gjeld
17067
15719
15248
13598
14453
7631
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
16
15
15
17
20
-
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 41,4% 75,0% 79,6% 78,7%
Egenkapitalrentabilitet 2,0% 7,7% 0,2% 5,2%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 3,8%


Se leverte dokumenter