Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Digforsk AS

Forretningsadresse: Gaustadalléen 21
0349 Oslo
Tlf. 22855184
Fax
Hjemmeside http://www.digforsk.uio.no
Epost post@digforsk.no


(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 100 % 165 1 650 000 1 000 000 -650 000
Akjsebeholdning:165 Pålydende:10 000 Aksjekapital:1 650 000


Se leverte dokumenter