Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Lytix Biopharma AS

Forretningsadresse: Sykehusveien 23
9294 TROMSØ
Postadresse: Postboks 6447
9294 TROMSØ
Tlf. 77 67 55 00
Fax 77 67 55 01
Hjemmeside http://www.lytixbiopharma.com
Epost post@lytixbiopharma.com
Etablert 01-07-2003
Om selskapet:
Mål Selskapets virksomhet er: Utvikling, markedsføring og salg av farmasøytiske og bioteknologiske produkter, samt dertil hørende virksomhet. Selskapet kan ha eierinteresser i foretak innen samme eller tilstøtende bransjer.


Daglig leder : Unni Hjelmaas
Styreleder : Gert Wilhelm Munthe
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 0,46 % 3 554 3 554 426 480 422 926
John Sigurd Mjøen Svendsen 2,19 % 16 964 16 964 1 0
Kræmer AS 1,37 % 10 598 10 598 0 0
Care Holding AS 7,09 % 55 030 55 030 55 030 0
Nord I AS 3,52 % 27 329 27 329 0 0
Picasso Kapital AS 15,28 % 118 612 118 612 1 0
North Murray AS 11,65 % 90 435 90 435 0 0
Taj Holding AS 6,4 % 49 663 49 663 0 0
Norinnova Technology Transfer AS 2,23 % 17 339 17 339 0 0
Øystein Rekdal 1,89 % 14 670 14 670 0 0
3T Produkter AS 3,13 % 24 302 24 302 0 0
Norinnova Invest AS 5,55 % 43 052 43 052 0 0
Innovasjon Norge 1,92 % 14 890 14 890 0 0
Akjsebeholdning:776 202 Pålydende:1 Aksjekapital:776 202


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
-
-
6441
50
51
54
Driftsresultat
-63831
-55267
-35385
-43441
-32000
-41663
Resultat etter skatt
-67825
-55881
-34825
-43267
-31426
-39689
Balanseregnskap
Sum egenkapital
23029
8226
59653
47215
17953
40334
Sum egenkapital og gjeld
-
-
71133
58089
24826
51504
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
-
12
15
16
13
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
0
0
300
231
285
2764
Driftsresultat
-41869
-28058
-36747
-15449
-8271
-4228
Resultat etter skatt
-40703
-26366
-34293
-15163
-8088
-4204
Balanseregnskap
Sum egenkapital
79590
72043
83483
48422
15898
4339
Sum egenkapital og gjeld
91123
84903
94005
54959
18546
7070
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
13
13
8
4
4
2
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
1912
-
-
-
Driftsresultat
-2152
0
0
0
Resultat etter skatt
-2145
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3799
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
5143
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 0,0% 0,0% 83,9% 81,3%
Egenkapitalrentabilitet -294,5% -679,3% -58,4% -91,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -281,0%


Se leverte dokumenter