Selskapsdatabase

NSD © 2017

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Papirbredden Innovasjon AS

Forretningsadresse: Grønland 58
3045 Drammen
Tlf.
Fax
Hjemmeside http://www.pi-as.no/
Epost sigrid.hilsen@pi-as.no
Etablert 30-06-2006
Om selskapet:
Beskrivelse Papirbredden Innovasjon  skal være katalysator for kunnskapsbasert utviklingsarbeid og innovasjon i Drammensregionen. Selskapets skal arbeidet for etablering/videreutvikling av kunnskapsbaserte bedrifter og kommersialisering av kunnskap, men også utvikle et miljø for samfunnsmessig innovasjon.


Daglig leder : Sigrid Hilsen
Styreleder : Lars Lund-Roland
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Høgskolen i Sørøst-Norge 7,23 % 418 388 418 388 420 300 0
Akjsebeholdning:5 788 400 Pålydende:1 Aksjekapital:5 788 400


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
8488
6798
8982
7488
6381
3964
Driftsresultat
178
30
286
-3085
-1199
-279
Resultat etter skatt
195
4
252
-3174
-
-
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1060
866
795
8
3183
2887
Sum egenkapital og gjeld
2686
4051
4782
2773
4227
4527
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
5
5
7
7
-
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
500
-
Driftsresultat
-480
-
Resultat etter skatt
-479
-
Balanseregnskap
Sum egenkapital
621
1100
Sum egenkapital og gjeld
1178
1100
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
-


Regnskapsnøkkeltall
2012
Egenkapitalandel 39,5%
Egenkapitalrentabilitet 18,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år 18,4%


Se leverte dokumenter