Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Chr. Michelsen Research AS

Forretningsadresse: Fantoftv. 38
5072 Bergen
Postadresse: 6031
5892 Bergen
Tlf. 55 57 40 40
Fax 55 57 40 41
Hjemmeside http://www.cmr.no/
Epost mona@cmr.no
Etablert 25-06-1992
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er allmennyttig, ved at det skal drive teknologisk orientert forskning og utviklingsarbeid i samarbeid med Universitetet i Bergen på et ideelt og allmennyttig grunnlag innenfor utvalgte områder til fremme av næringsutvikling, til hjelp for offentlig forvaltning og for å fremme innovasjon og nyskaping i samarbeid med næringslivet. Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper, stiftelser og andre samarbeidstiltak for å ivareta sitt formål. Norges forskningsråd skal informeres om enhver vedtektsendring i selskapet.


Daglig leder : Arvid Nøttveit
Styreleder : Ivar Aasheim
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 50 % 14 000 14 000 000 14 000 000 0
Uni Research AS 35 % 9 800 9 800 000 9 800 000 0
Sparebanken Vest 5 % 1 400 1 400 000 1 400 000 0
CGG Veritas AS 5 % 1 400 1 400 000 0 0
Statoil New Energy AS 5 % 1 400 1 400 000 0 0
Akjsebeholdning:28 000 Pålydende:1 000 Aksjekapital:28 000 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2012
2011
2010
2009
Resultatregnskap
Driftsinntekter
124134
123986
140060
149341
121585
93372
Driftsresultat
26592
-17073
-6720
-4178
5954
-4230
Resultat etter skatt
30207
-12866
-1969
-5411
12364
7496
Balanseregnskap
Sum egenkapital
143628
113420
122298
124267
129678
117314
Sum egenkapital og gjeld
200747
207953
204855
227831
198724
186202
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
58
65
67
67
62
65
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
-
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Resultatregnskap
Driftsinntekter
94603
73422
60739
52641
48176
47150
Driftsresultat
15432
25
-1914
-792
1701
-7289
Resultat etter skatt
13281
4224
315
-507
1181
-3451
Balanseregnskap
Sum egenkapital
54909
48268
46156
45998
46252
45662
Sum egenkapital og gjeld
168186
145073
143023
137842
131571
132439
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
55
59
54
53
52
54
Årlige statstilskudd
3450
3450
3450
2800
2800
2800
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
46024
49737
Driftsresultat
-4601
2647
Resultat etter skatt
-2425
2938
Balanseregnskap
Sum egenkapital
94775
60961
Sum egenkapital og gjeld
130468
101261
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
56
56
Årlige statstilskudd
2800
2800


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015
Egenkapitalandel 71,5% 54,5%
Egenkapitalrentabilitet 21,0% -11,3%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år 4,8%


Se leverte dokumenter