Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Samfunns- og næringslivsforskning AS

Forretningsadresse: Helleveien 30
5045 BERGEN
Tlf. 55 95 95 00
Fax
Hjemmeside http://www.snf.no
Epost snf@snf
Etablert 28-11-2001


Daglig leder : Svenn-Åge Dahl
Styreleder : Helge Torbjørnsen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges Handelshøyskole 85,11 % 8 000 160 000 800 000 0
Stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning 14,89 % 1 400 28 000 0 0
Akjsebeholdning:9 400 Pålydende:20 Aksjekapital:188 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
56269
63611
64661
65216
65470
67576
Driftsresultat
6972
11855
1945
2754
3432
4008
Resultat etter skatt
6676
11105
2401
3089
3699
4244
Balanseregnskap
Sum egenkapital
37472
30796
20692
18290
15201
16302
Sum egenkapital og gjeld
61232
58966
55630
47669
45908
40715
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
31
25
24
22
22
23
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
0
Statlige tilskudd
0
0
0
0
0
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
7620
5224
7796
7918
6303
10086
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
59145
59067
60475
50556
58156
63286
Driftsresultat
2806
2895
1435
-5731
323
78
Resultat etter skatt
2827
2885
1575
-5767
-
-394
Balanseregnskap
Sum egenkapital
12058
9230
6345
4770
8536
3923
Sum egenkapital og gjeld
39132
37004
32384
27406
34644
28824
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
24
24
26
45
53
55
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
0
Statlige tilskudd
0
0
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
3740
5659
-
-
-
-
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
65520
-
-
-
Driftsresultat
2169
0
0
0
Resultat etter skatt
1970
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4317
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
34313
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
71
-
-
-
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
Statlige tilskudd
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 61,2% 52,2% 37,2% 38,4%
Egenkapitalrentabilitet 17,8% 36,1% 11,6% 16,9%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 20,6%


Se leverte dokumenter