Selskapsdatabase

NSD © 2017

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Ringerike Utvikling AS

Forretningsadresse: Ringerike
Tlf.
Fax


Daglig leder : Jørgen Moe
Styreleder : Sten Magnus
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Høgskolen i Sørøst-Norge 7,61 % 30 30 000 30 000 0
Akjsebeholdning:394 Pålydende:1 000 Aksjekapital:394 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2012
2011
2010
Resultatregnskap
Driftsinntekter
4905
5455
1776
Driftsresultat
51
35
10
Resultat etter skatt
40
28
12
Balanseregnskap
Sum egenkapital
624
584
312
Sum egenkapital og gjeld
2511
2415
2179
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
2
2
2
Årlige statstilskudd
2500
2500
1401


Regnskapsnøkkeltall
2012
Egenkapitalandel 24,9%
Egenkapitalrentabilitet 6,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år 6,4%


Se leverte dokumenter