Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

VisitOslo AS

Forretningsadresse: Grev Wedels plass 4
0151 Oslo
Tlf. 23106200
Fax 23106201
Hjemmeside http://www.visitoslo.com
Epost oslo@oslopro.no
Etablert 05-12-1991
Om selskapet:
Mål VisitOSLO skal: • Bidra til å øke tilstrømningen til Osloregionen og derigjennom gi mulighet for økt omsetningen hos våre aksjonærer og samarbeids- partnere. • Forestå en profesjonell informasjons- og vertskapsfunksjon gjennom samarbeid med Oslo kommune og andre. • Arbeide for å synliggjøre reiselivsnæringens betydning og derigjennom motivere offentlige myndigheter til å satse på næringen. • Tilstrebe kvalitet og etisk bevissthet i alt man er engasjert i.


Daglig leder : Bente Bratland Holm
Styreleder : Tarje Hellebust
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Oslo 0,52 % 1 10 000 10 000 0
Akjsebeholdning:193 Pålydende:10 000 Aksjekapital:1 930 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
91029
82412
71479
74934
74934
73982
Driftsresultat
564
-302
-910
606
342
-91
Resultat etter skatt
513
-43
-328
802
674
288
Balanseregnskap
Sum egenkapital
10702
10199
10292
10640
9868
9214
Sum egenkapital og gjeld
27059
27835
26901
28018
25599
25316
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
38
29
30
29
36
36
2010
2009
Resultatregnskap
Driftsinntekter
70903
66769
Driftsresultat
1602
2074
Resultat etter skatt
1453
1736
Balanseregnskap
Sum egenkapital
8886
7424
Sum egenkapital og gjeld
26403
22239
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
33
33


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 39,6% 36,6% 38,3% 38,0%
Egenkapitalrentabilitet 4,8% -0,4% -3,2% 7,5%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 2,2%


Se leverte dokumenter