Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Leiv Eiriksson Nyskaping AS

Forretningsadresse: Havnegaten 9, Pirsenteret
7462 Trondheim
Postadresse: Postboks 1262 Pirsenteret
7462 Trondheim
Tlf. 73 54 51 00
Fax
Hjemmeside http://www.len.no/
Epost firmapost@len.no
Etablert 03-09-2002
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å bidra til verdiskaping og virksomhetsutvikling ved nyskaping i næringslivet med utgangspunkt i FoU-muljøer, eksisterende næringsliv og offentlig vare/tjenesteproduksjon, og nye planlagte initiativ for ny næringsutvikling. Selskapet skal arbeide for å bidra i et nettverk av eiere, kompetansemiljøer, næringsliv, kapitaltilbydere og myndigheter.
Beskrivelse

Selskapet Leiv Eiriksson AS (org.nr 984 777 779) ble 25.06.2007 innfusjonert i selskapet Leiv Eiriksson Nyskaping AS (984 829 906).Daglig leder : Torstein Rønning
Styreleder : Harald Dagfinn Kjelstad
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 4 % 40 000 9 680 40 000 0
Akjsebeholdning:1 000 000 Pålydende:0,24 Aksjekapital:242 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
16583
19536
18222
21502
20740
26428
Driftsresultat
239
-2175
-4208
-125
1111
2673
Resultat etter skatt
-
183
-2062
1552
-7883
1831
Balanseregnskap
Sum egenkapital
37049
37673
37673
39735
38183
46066
Sum egenkapital og gjeld
39970
42429
42635
47639
46138
53021
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
10
10
10
10
9
10
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
21032
23561
21650
17312
16722
Driftsresultat
124
775
1112
-915
211
Resultat etter skatt
712
2064
-2034
2091
540
Balanseregnskap
Sum egenkapital
44235
43523
41734
41268
32858
Sum egenkapital og gjeld
52004
50034
46978
47929
35799
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
11
14
12
12
12


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 92,7% 88,8% 88,4% 83,4%
Egenkapitalrentabilitet 0,0% 0,5% -5,5% 3,9%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -0,3%


Se leverte dokumenter