Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Trådløse Trondheim AS

Forretningsadresse: O S Bragstads plass 2 B, Gløshaugen
7491 Trondheim
Tlf. 40204279
Fax
Hjemmeside http://www.tradlosetrondheim.no
Epost thomas.jelle@item.ntnu.no
Etablert 01-09-2006
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å etablere og eie et trådløst bredbåndsnett som skal dekke alle utendørsarealer i Midtbyen Trondheim kommune , samt å engasjere seg i andre aktiviteter knyttet til etablering av trådløse bredbåndsnett, herunder bidra til en videre utbygging av trådløst bredbåndsnett i hele Trondheim kommune.


Daglig leder : Thomas Ulleberg
Styreleder : Jon Kummen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 60,22 % 5 950 595 000 6 489 000 0
Akjsebeholdning:9 880 Pålydende:100 Aksjekapital:988 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
3599
3736
5703
5294
5400
4276
Driftsresultat
-978
-272
300
-134
1645
588
Resultat etter skatt
-2510
356
997
506
1698
902
Balanseregnskap
Sum egenkapital
10002
12512
11791
13279
12853
11114
Sum egenkapital og gjeld
10899
14187
13153
14632
14739
12778
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
6
6
6
5
5
5
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
3085
3310
2346
2153
800
Driftsresultat
-73
342
-1596
-661
341
Resultat etter skatt
327
642
-662
-70
257
Balanseregnskap
Sum egenkapital
10352
10145
9503
10165
10235
Sum egenkapital og gjeld
11520
11426
10371
13027
13429
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
5
2
2
1


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 91,8% 88,2% 89,6% 90,8%
Egenkapitalrentabilitet -25,1% 2,8% 8,5% 3,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -2,5%


Se leverte dokumenter