Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Trøndelag Forskning og utvikling AS

Forretningsadresse: Kongensgt. 42
7713 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2501
7729 Steinkjer
Tlf. 74134660
Fax 74134661
Hjemmeside http://www.tfou.no/
Etablert 17-10-2005
Om selskapet:
Mål Utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap i samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale kompetansemiljø. Selskapet skal ha fokus på aktiviteter til beste for regionens næringsliv, innbyggere og offentlig forvaltning, og med særlig ansvar for aktiviteter i Trøndelag.


Daglig leder : Øyvind Skogvold
Styreleder : Reid Hole
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Nord universitet 48,1 % 2 400 2 400 000 2 400 000 0
Akjsebeholdning:4 990 Pålydende:1 000 Aksjekapital:4 990 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
19315
19297
22347
24277
20667
19370
Driftsresultat
44
-2121
-302
678
-327
1689
Resultat etter skatt
165
-2108
-169
762
-109
1347
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4713
6574
8683
9129
8367
8476
Sum egenkapital og gjeld
11477
14024
13956
18366
17802
17791
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
19
19
-
21
-
18
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
20320
18834
16131
12982
11951
-
Driftsresultat
1820
1510
596
-315
-899
-
Resultat etter skatt
1378
1232
612
-210
-875
-
Balanseregnskap
Sum egenkapital
7129
5750
4518
3905
4115
100
Sum egenkapital og gjeld
16960
8322
10631
8271
8001
110
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
-
22
19
20
-
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 41,1% 46,9% 62,2% 49,7%
Egenkapitalrentabilitet 3,5% -32,1% -1,9% 8,3%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -5,5%


Se leverte dokumenter