Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Vangslund AS

Forretningsadresse: Olav Kyrresgate 9
7489 TRONDHEIM
Tlf. 73 59 88 48
Fax 73 59 68 79
Epost tore.syversen@ntnu.no
Etablert 23-10-1987
Om selskapet:
Mål Planlegging, utbygging, utleie og salg av fast eiendom.


Daglig leder : Harald Bjørlykke
Styreleder : Lindis Burheim
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 99,5 % 398 3 980 000 48 058 500 44 078 500
Forsknings- og undervisningsfondet i Trondheim 0,5 % 2 20 000 10 000 0
Akjsebeholdning:400 Pålydende:10 000 Aksjekapital:4 000 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5776
5615
5517
5478
5741
5293
Driftsresultat
3996
3414
3766
3569
3102
3774
Resultat etter skatt
3406
4203
3098
2994
2608
3404
Balanseregnskap
Sum egenkapital
64566
61161
56957
53860
50865
48257
Sum egenkapital og gjeld
66921
63637
59626
56664
54346
51735
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
1
1
1
1
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5017
4974
4837
4822
4720
37477
Driftsresultat
3565
3552
3428
3235
3177
34758
Resultat etter skatt
2721
2781
2935
2549
2461
25628
Balanseregnskap
Sum egenkapital
44854
42132
39351
36416
33867
31686
Sum egenkapital og gjeld
48393
46089
44218
42205
41103
41006
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1
1
1
1
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
9812
Driftsresultat
6539
Resultat etter skatt
2847
Balanseregnskap
Sum egenkapital
17758
Sum egenkapital og gjeld
59593
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 96,5% 96,1% 95,5% 95,1%
Egenkapitalrentabilitet 5,3% 6,9% 5,4% 5,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 5,8%


Se leverte dokumenter