Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Sem Gjestegård A/S

Forretningsadresse: Semsv 164/166
1384 ASKER
Tlf. 66 78 54 00
Fax 66 90 02 52
Hjemmeside http://www.semgjestegard.no/
Epost adm@semgjestegard.no
Etablert 05-07-1995
Om selskapet:
Mål Sem Gjestegård AS har til formål å leie, drive og videreutvikle Sem Gjestegård til et kurs- og konferansesenter samt annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette.


Daglig leder : Marith Loen
Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 100 % 300 3 000 000 3 000 000 0
Akjsebeholdning:300 Pålydende:10 000 Aksjekapital:3 000 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
17232
17257
18824
20182
19524
20431
Driftsresultat
8038
-1548
-284
235
-340
-219
Resultat etter skatt
2
-1548
-266
215
-252
-123
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1368
1366
2918
3185
2969
3221
Sum egenkapital og gjeld
7361
7512
7536
7761
7863
8737
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
20
21
20
21
20
20
Oppdrag fra statlig virksomhet
7555
8203
7000
7000
7505
6510
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
20335
18276
21822
22083
19915
17704
Driftsresultat
-650
-1721
-1128
297
73
-570
Resultat etter skatt
-565
-1611
-843
461
193
-515
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3345
3911
5522
6366
5905
5712
Sum egenkapital og gjeld
8240
7431
9074
10628
9559
9941
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
21
21
23
21
23
19
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
-
-
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
17379
-
-
-
Driftsresultat
-1047
0
0
0
Resultat etter skatt
-1012
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
6227
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
8249
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
19
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 18,6% 18,2% 38,7% 41,0%
Egenkapitalrentabilitet 0,1% -113,3% -9,1% 6,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -28,9%


Se leverte dokumenter