Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Havbruksstasjonen i Tromsø AS

Forretningsadresse:
Postadresse:
9131 Kårvik
Tlf. 77 66 74 00
Fax 77 67 41 10
Hjemmeside http://www.havbruksstasjonen.no
Epost e-post@havbruksstasjonen.no
Etablert 19-05-1999
Om selskapet:
Mål Selskapet er en allmennyttig institusjon hvis formål er å drive Havbruksstasjonen i Tromsø AS.


Daglig leder : Rita Sæther
Styreleder : Grete Sollesnes Winther
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 50 % 250 250 000 250 000 0
Nofima AS 50 % 250 250 000 0 0
Akjsebeholdning:500 Pålydende:1 000 Aksjekapital:500 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
65882
50300
43170
45151
46365
43390
Driftsresultat
12564
376
2327
1131
975
485
Resultat etter skatt
12649
495
2535
1344
1388
897
Balanseregnskap
Sum egenkapital
30182
17533
17038
10376
9032
7645
Sum egenkapital og gjeld
53915
49357
25296
23278
21356
25199
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
33
33
31
31
34
33
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
43827
40147
34108
34112
35640
31743
Driftsresultat
3232
1154
-381
-390
-361
30040
Resultat etter skatt
3497
1363
-152
-157
-84
-670
Balanseregnskap
Sum egenkapital
6747
3250
2170
2321
2479
2564
Sum egenkapital og gjeld
21331
20122
19074
21724
24618
32231
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
34
33
33
32
29
30
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
24423
-
-
-
Driftsresultat
23758
0
0
0
Resultat etter skatt
2316
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3234
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
24646
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 56,0% 35,5% 67,4% 44,6%
Egenkapitalrentabilitet 41,9% 2,8% 14,9% 13,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 18,1%


Se leverte dokumenter